Disse er nominert til Nordisk råds miljøpris 2023

Norske Fæbrik er en av syv, og eneste norske bidrag, som er nominert til Nordisk råds miljøpris 2023.

Foto: Fæbrik / Norden.org
Nora Didriksen

Mandag kunngjorde Nordisk råd de nominerte til miljøprisen for 2023. Målet med Nordisk råds miljøpris er å styrke bevisstheten om miljøarbeid i Norden. Her finner du en oversikt over de nominerte, samt et utdrag av komiteens begrunnelse.

Copenhagen Fashion Week Sustainability Framework – Danmark

Copenhagen Fashion Week Sustainability Framework er bygd opp rundt 18 minimumsstandarder som er knyttet både til atferden under moteuka og til produksjonen av kolleksjonene som vises.  

Produksjonen skal foregå på måter som begrenser klessvinn, blant annet ved hjelp av design for lang levetid og bruk av gjenvunne fibre, og det inngår også krav om rimelige arbeidsvilkår for dem som produserer klærne. 

Initiativet er nominert fordi det er nyskapende i bransjen, med potensial for å sette presedens i resten av Norden og muligvis globalt.

Fæbrik – Norge

Fæbrik har på kort tid blitt en innflytelsesrik plattform med over 100 000 følgere i sosiale medier, egen podkast og nettside hvor de selger overskuddstekstiler, mønstre og nettkurs for at folk selv skal kunne lære seg å sy egne klær.

Det revolusjonerende med Fæbrik er at de fremmer atferdsendring gjennom å få sine følgere til å føle seg bra ved å bli del av en større bevegelse som reduserer sitt kleskonsum, kjøper brukt og syr egne klær. De kombinerer nordisk håndverk og søm med digitale verktøy for å skalere sitt engasjement.  

Deres engasjement har kick-startet en revolusjon med følgere i Norge og i flere nordiske land ved å gjøre det gøy å gjenbruke tekstiler. De gir også råd til politikere om reguleringer i tilknytning til tekstilbruk og avfallshåndtering, og de har lyktes med å skape en bærekraftig forretningsmodell ved å skalere digitalt.  

Renewcell – Sverige

Renewcell er et verdensledende sustaintechselskap med stort potensial for å gjøre en forskjell med sin banebrytende og sirkulære forretningsmodell. Hittil har 60 000 tonn tekstilavfall blitt til Circulose® og lukket kretsløpet i tekstilindustrien. 

Renewcells produkt er i dag det eneste kommersielt gjenvunne tekstil-til-tekstil-materialet av jomfruelig kvalitet i stor skala, men metoden kan brukes og oppskaleres i hele verden.

I lys av EUs nye forbud mot å ødelegge usolgte klær og målsetningen om at alle tekstilprodukter som slippes ut på EU-markedet skal kunne gjenvinnes og i stor utstrekning være produsert av gjenvunne fibre, forventes etterspørselen etter tekstilgjenvinning å øke.

Innovasjoner av denne typen er sentralt for overgangen til en mer bærekraftig og sirkulær tekstilindustri. Dette nordiske selskapet baner vei for sirkulær mote i stor skala i framtiden.

Infinited Fiber Company - Finland

Infinited Fiber Companys nyskapende teknologi omdanner blant annet avfallstekstiler og overskudd fra landbruket som ris eller hvetehalm til tekstilfiberen Infinna™, som i sine kvaliteter ligner bomull. I tillegg til å skape en tekstilfiber av rest- og avfallsprodukter eliminerer metoden også bruken av ​skadelige kjemikalier som for eksempel karbondisulfid.

nfinited Fiber Company er aktive medlemmer av flere bærekraftfokuserte organisasjoner og leder det EU-finansierte New Cotton Project. De samarbeider dessuten med interessenter på tvers av tekstilverdikjeden for å fremme sirkularitet i tekstilindustrien. Det er et engasjement som vitner om en bedrift dedikert til å skape en mer bærekraftig framtid.

For sin allsidige tilnærming til bærekraft, innovative teknologi og fokus på å skape gode samarbeid på tvers av hele tekstilverdikjeden er Infinited Fiber Company nominert til Nordisk råds miljøpris.  

Paula Malleus-Lemettinen / Remake EkoDesign – Finland

Paula Malleus-Lemettinen er en pioner innenfor forbrukernær oppsirkulering av tekstiler og er med på å vise vei mot å redusere det store tekstilforbruket vårt. I mer enn 15 år har hun designet økologiske og bærekraftige klær som støtter opp om en regenerativ, sirkulær økonomi.  

Siden 2007 har Malleus ledet Remake Ekodesign, Finlands økosystue med postforbrukerreproduksjon av tekstiler som spesialitet. I tillegg driver hun et allsidig utviklings-, opplysnings- og påvirkningsarbeid rettet mot bærekraft, økologi og klimakritikk. Malleus underviser i oppsirkulering og regenerativ design på flere utdanningsinstitusjoner i Finland og bidrar dermed til å sikre en mer opplyst generasjon av nyutdannede i Finland.

Rauði krossinn á Íslandi / Røde Kors Island − Island

Røde Kors har hatt stor innvirkning på folks kunnskap om tekstilavfall og oppmuntret til gjenbruk og gjenvinning av klær. Røde Kors driver den største innsamlingen av tekstilavfall på Island, i samarbeid med andre instanser som for eksempel kommunene. Ved hjelp av mer enn 130 innsamlingspunkter gjør de det mulig å levere klær og andre tekstiler til et organisert innsamlingssystem som omfatter gjenbruk og resirkulering.   

I 2021 samlet de inn nærmere 2300 tonn tekstiler. Det gjør Røde Kors til det mest effektive innsamlingssystemet på Island. Tekstiler som ikke kan gjenbrukes eller gjenvinnes på Island, sendes til gjenvinningsstasjoner i Europa.

Røde Kors går også aktivt inn for å fremme gjenbruk av klær og distribuerer dem til folk som trenger det. En betraktelig andel av de innsamlede klærne blir solgt igjen i de 19 Røde Kors-butikkene på Island, og nylig åpnet et anlegg for å distribuere brukte klær til flyktninger og asylsøkere i landet.

Pikumini – Grønland

Grønland er dypt avhengig av at de store produksjonslandene og -virksomhetene tar et større ansvar for kloden vår. Men de som står midt i orkanens øye, har også et ansvar selv. Det ansvaret er Nivé Lynge Biilmann, initiativtakeren bak Pikumini, bevisst på. 

Pikumini er den første gjenbruksbutikken på Grønland som er forhandler av privatpersoners gjenbruksvarer. Med åpningen av butikken har den grønlandske befolkningen, og spesielt de unge, blitt oppmerksomme på at det å gå i gjenbruksklær ikke trenger å bli sett ned på – tvert imot.

På den måten er Pikumini med på å vekke til live den bærekraftige gjenbruks- og utnyttingsfilosofien som gjennom århundrer har vært en naturlig del av det grønlandske samfunnet, men som har blitt skjøvet i bakgrunnen i en årrekke. Dermed er den nominerte et initiativ som taler til den grønlandske selvforståelsen.

Vinneren av Nordisk råds miljøpris 2023 offentliggjøres 31. oktober i Oslo i forbindelse med Nordisk råds sesjon. Vinneren mottar prisstatuetten Nordlys og 300 000 danske kroner. 


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00