Marius Arion Nilsen
 svarer 
Terje Aasland

Kan statsråden avklare om det er noen hindringer, regulatorisk, lovmessig, nettmessig eller annet som ligger i veien for å gjennomføre et kjernekraftsamarbeid med våre naboland Sverige og Finland?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1057 (2023-2024)

Kan statsråden avklare om det er noen hindringer, regulatorisk, lovmessig, nettmessig eller annet som ligger i veien for å gjennomføre et kjernekraftsamarbeid med våre naboland Sverige og Finland, om det vil være mulig å sikre at kraften som produseres fra et samarbeids kjernekraftverk i Sverige eller Finland ville kommet Norge, og ikke kontinentet til gode?
Statstråden svarte bare på deler av mitt spørsmål 15:899 (2023-2024). Derfor stilles den ubesvarte delen på nytt.

Det er ønskelig å vite om det er mulig å samarbeide økonomisk, teknologisk, regulatorisk, og ikke minst nettmessig med naboland som Sverige og Finland om bygging av kjernekraftverk i naboland, som produserer og leverer kraft til Norge.

Svar fra torsdag 1. februar 2024

I et synkront kraftsystem som det nordiske, flyter kraften minste motstands vei. Kraften vil dermed i all hovedsak flyte dit kraftprisen er høyest. Selv om kraften fra et kraftverk mates inn i en transformatorstasjon i Norge, er det derfor ingen garanti for at denne kraften blir forbrukt i Norge. Norge er en del av et nordisk kraftmarked, hvor den felles markedsorganiseringen også setter rammer for hvordan krafthandelen organiseres mellom land og budområder. Norge og Sverige har imidlertid sterke nettforbindelser, og mer kraftproduksjon i Sverige og andre deler av Norden vil også være positivt for den norske kraftbalansen, alt annet likt.

Etablering av kjernekraft krever omfattende myndighetsbehandling i alle land, også i våre nordiske naboland. Spørsmål om rammene for etablering av kjernekraft i Sverige eller Finland må rettes til svenske eller finske myndigheter. Om en norsk kraftprodusent eller investor skulle ønske å samarbeide med en svensk eller finsk kraftprodusent om å etablere kjernekraft i Sverige eller Finland, så er det ingen norske rettsregler som er til hinder for det. Departementet er per nå ikke kjent med at noen norske aktører har planer om dette. Fra statens side er det ikke planer om å ta initiativ til et kjernekraftsamarbeid med Sverige eller Finland nå.

0:000:00