Mímir Kristjánsson
 svarer 
Tonje Brenna

Har EØS-avtalen forrang foran norsk arbeidslivslovgivning?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1201 (2023-2024)

Har EØS-avtalen forrang foran norsk arbeidslivslovgivning?

Svar fra torsdag 15. februar 2024

Det korte svaret på representantens spørsmål er nei, EØS-avtalen går ikke automatisk foran norske lover og regler.

Det er kun EØS-regler som er gjennomført i norsk rett etter vedtak i Stortinget som gis forrang. Med andre ord så er det til enhver tid Stortinget som tar stilling til hva som skal implementeres i norsk lov.

EØS-loven gjennomfører de folkerettslige forpliktelsene Norge har påtatt seg gjennom EØS-avtalen. Av EØS-loven § 2 fremgår det at norsk lovgivning som gjennomfører EØS-forpliktelser i norsk rett skal, i tilfelle konflikt, gå foran andre bestemmelser som regulerer samme forhold. Dette gjelder også for norsk arbeidslivslovgivning som gjennomfører EØS-regler.

Regjeringen jobber aktivt for å fremme norske interesser innenfor rammene av EØS-avtalen. Det gjelder ikke minst på arbeidslivsområdet. Dette er også slått fast i Hurdalsplattformen.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00