Kari Elisabeth Kaski
 svarer 
Trygve Slagsvold Vedum

Har Finansdepartementet oversikt over hvilke land Norge har sagt fra seg skatt i tre år ved utflytting?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1199 (2023-2024)

Viser til spørsmål 01.02 og 19.01 hvor besvarelsen ikke gir en oversikt over hvilke land Norge har sagt fra seg skatt i tre år ved utflytting.
Har Finansdepartementet denne oversikten?
Ber om å få tilsendt en tabell over alle skatteavtaler per land, med oversikt over hvilke land Norge har fritatt enten inntekt eller formue fra 3-årsregelen ved utflytting.

Svar fra fredag 16. februar 2024

Svaret er at Norge frasier seg deler av beskatningsretten etter alle våre om lag 85 skatteavtaler når skattyter blir bosatt i det andre landet etter avtalen. Bostedsbestemmelsene er gjennomgående like i avtalene og bygger på OECD- og FN-standardene.
Oversikt over Norges skatteavtaler ligger på regjeringens nettside (https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/).
Land har ulike regler for hvor lenge personer som flytter fra landet skal anses skattemessig bosatt i landet, og ulike regler for hvor fort personer som flytter til landet skal få status som skattemessig bosatt. Det gjør at det ofte vil være en periode hvor man har dobbelt bosted og da må skatteavtalene avgjøre bostedsspørsmålet.
Skatteavtalene motvirker dobbeltbeskatning ved å fordele beskatningsrett til inntekter og ev. formue mellom skattyters bostedsstat og staten hvor inntekten (eller formuen) har kilde. Det er nødvendig at skatteavtalene har selvstendige bestemmelser om hvor en person skal anses skattemessig bosatt etter avtalen, slik at avtalenes bestemmelser om fordeling av beskatningsrett skal kunne motvirke dobbeltbeskatning.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00