Marian Hussein
 svarer 
Espen Barth Eide

Kan Stortinget få innsyn i avtalen som er gjort mellom Norge, Israel og De palestinske selvstyremyndighetene om pengeoverføringer fra Israel til Palestina?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 1305 (2023-2024)

Kan Stortinget få innsyn i avtalen som er gjort mellom Norge, Israel og De palestinske selvstyremyndighetene om pengeoverføringer fra Israel til Palestina, og hva de ulike partene har forpliktet seg til?

I en pressemelding fra utenriksdepartementet av 18. februar 2024 blir det kunngjort at Norge legger nå til rette for en midlertidig ordning som gjør at den palestinske selvstyremyndigheten kan ta imot skatte- og tollinntekter som Israel krever inn for palestinere.

Ordningen har kommet på plass etter mange ukers uenighet mellom partene. Hele bildet knyttet til hva henholdsvis Norge, Israel og De palestinske selvstyremyndighetene har forpliktet seg til er ikke kjent for Stortinget.

Svar fra mandag 26. februar 2024

Jeg takker for representantens spørsmål om ordningen der Norge skal være en mellomstasjon for palestinske toll- og skatteinntekter. Det er ikke inngått en folkerettslig bindene avtale mellom Norge og israelske og palestinske myndigheter i forbindelse med denne ordningen. Den har kommet i stand gjennom en brevveksling mellom det israelske finansdepartementet, det palestinske finansdepartementet og det norske utenriksdepartementet.

Av hensyn til partene og ordningen vil jeg framfor å oversende brevvekslingen, informere Stortinget på egnet måte om alle spørsmål knyttet til ordningen, dersom dette etterspørres.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00