Ingjerd Schou
 svarer 
Espen Barth Eide

Om bistandssamarbeid med EU: Hvordan jobbet Norge i forkant av møtet for å gjøre våre posisjoner kjent, og har vi fått noe gjennomslag?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2000 (2023-2024)

7. mai avholdt EU utviklingsministermøte. På agendaen sto blant annet bistand til Ukraina og Palestina, som er prioriterte mottakere av utviklingsbistand også fra Norge. Utenriksministeren har ansvar for de relevante budsjettpostene.
Hvordan jobbet Norge i forkant av møtet for å gjøre våre posisjoner kjent, og har vi fått noe gjennomslag?

Svar fra torsdag 16. mai 2024

Norge har et nært samarbeid med EU når det gjelder bistand til Ukraina og Palestina. Norges tilknytningsform til EU gir oss imidlertid ikke anledning til å delta på EUs formelle ministermøter, inkludert utviklingsministermøtene. Ett unntak er Schengen-samarbeidet hvor vi deltar på EUs justis- og innenriksministermøter i den såkalte Felleskomiteen for EU-landene og de Schengen-assosierte landene. Norge samarbeider tett med EU om Ukraina, inkludert sanksjoner, humanitær bistand og sivil og militær støtte. EU spiller en sentral rolle i koordinering av den sivile støtten til Ukraina, både fordi støtten fra EU-institusjonene og medlemsstatene gjør EU til største giver av sivil støtte til landet, og fordi Ukrainas EU-tilnærming legger premisser for Ukrainas reformarbeid og gjenoppbygging.
Norge deltar i dag på flere av EUs møtearenaer hvor håndteringen av situasjonen i Ukraina og nabolandene drøftes, inkludert Integrated Political Crisis Response (IPCR). Norsk deltakelse i EUs sivile beredskapsmekanisme (UCPM) setter oss i stand til å bidra med materiell og medisinsk evakuering. Videre stiller EU sekretariatet for G7 Multi Agency Donor Coordination Platform, som Norge er medlem av.
Som leder av givergruppen for Palestina, har Norge jevnlig kontakt om EU om bistand til Palestina. Norge skal sammen med EU arrangere et møte i Brussel 26. mai for å diskutere ulike spørsmål knyttet til hvordan vi kan bistå Palestina i tiden framover.

0:000:00