Birgit Oline Kjerstad
 svarer 
Emilie Enger Mehl

Om EUs returdirektiv: Når vil Justis- og beredskapsdepartementet tilrettelegge for at tilsynet med tvangsretur kommer på plass?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2018 (2023-2024)

Norske myndigheter siden 2011 har vært forpliktet av EUs returdirektiv til å føre tilsyn med tvangsretur. Selv om mandatet ble gitt Tilsynsrådet for Trandum i januar 2023, har det 1,5 år senere, og 13 år etter at forpliktelsen ble etablert, fortsatt ikke vært mulig å igangsette monitorering av selve returene.
Når vil Justis- og beredskapsdepartementet tilrettelegge for at tilsynet med tvangsretur kommer på plass?
Returdirektivets artikkel 8(6) pålegger Norge å «innføre et effektivt system for kontroll av tvangsretur» Manglende tilsyn av tvangsretur har blitt tatt opp av flere instanser de siste 13 årene, NOAS skrev rapport om Monitorering av tvangsretur av asylsøkere med anbefalinger for tilsyn som oppfyller returdirektivets krav februar 2013. Først i januar 2023 ble mandatet opprettet.

Men fortsatt så opplyses det om at tilsynet ennå ikke er på plass. I forbindelse med returforsøk til Etiopia så opplyser leder for Tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet Trandum Pål Morten Andreassen til Klassekampen 7 mai i år at Norge siden 2011 har vært forpliktet til å ha på plass en effektiv monitoreringsordning av tvangsreturer, men at forpliktelsen ikke har blitt overholdt.

Det bes om at statsråden redegjør for arbeidet med å få på plass tilsynsordningen for tvangsretur og hva som gjenstår for å gjennomføre monitoreringsordningen i praksis.

Svar fra tirsdag 21. mai 2024

Det er korrekt at returdirektivet, som Norge er bundet av, pålegger medlemsstatene å ha et effektivt system for kontroll av tvangsreturer. Gjennom senere Schengen-evalueringer, herunder i 2012 og i 2017, ble det klart at oppfyllelse av direktivet nødvendiggjør en mer entydig plassering av ansvaret for å føre tilsyn med tvangsreturer enn det departementet først hadde lagt til grunn.

Regjeringen har på den bakgrunn bestemt at Tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet fra 1. januar 2023 også skal føre tilsyn med tvangsreturer. Tilsynsrådet fikk fra samme dato et fast sekretariat hos Statens sivilrettsforvaltning (SRF). Sekretariatets hovedoppgave er å bistå og skape kontinuitet i tilsynsrådets arbeid. I 2023 har departementet i tillegg oppnevnt nye medlemmer til tilsynsrådet for å ivareta oppgaven med returmonitorering.

Returmonitorering er en ny type oppgave i norsk sammenheng. I 2023 har tilsynsrådet jobbet med blant annet å få gjennomført nødvendig opplæring og få på plass avtaleverk med politiet og tilsynsmetodikk knyttet til returordningen. Departementet er opptatt av at Norge skal ivareta sine forpliktelser til å føre tilsyn med tvangsreturer og forventer at tilsynsrådet i løpet av 2024 vil komme godt i gang med dette arbeidet.

0:000:00