Grunde Almeland (33)

Vara innpisker (V), stortingsrepresentant Oslo, leder, Familie- og kulturkomiteen, medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen
Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet, statssekretær, Kunnskapsdepartementet, leder, Oslo Venstre
Meritter: Nijmegenmedaljen 2013
Utdannet: Masterprogram i rettsvitenskap (Universitet i Oslo, pågående)
Fødested: Bergen

29. mars 1991

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00