Helge André Njåstad
 svarer 
Emilie Enger Mehl

Hvordan vil statsråden sikre at 330 skvadron kan bunkre i Hallingdal?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2183 (2023-2024)

Hvordan vil statsråden sikre at 330 skvadron kan bunkre i Hallingdal?
I dag kan mange beredskapsinntanser bunkre på Torpomoen i Hallingdal. Dette fordi luftambulansen midlertidig bruker denne basen. Skvadron 330 kunne før bruke Ål, men med nye helikopter er ikke det mulig lenger.

Denne regionen er viktig å ha god beredskap i. Både for ekstremvær og søk og redning for en region med 120 000 mennesker når hytte og feriefolk er i Hallingdal sammen med de fastboende. Det er planer å utvikle Torpo videre i en beredskapssammenheng og et anlegg for bunkers vil vera et viktig bidrag.

Om luftambulansen skal flytte til Ål fra Torpo er flere usikre på om det er grunnlag for bunkring på Torpo videre. Dette er viktig for flere innstanser innenfor beredskapen.

Svar fra fredag 7. juni 2024

Det er etablert syv redningshelikopterbaser langs kysten med redningshelikopter på døgnkontinuerlig beredskap. Kapasiteten og dekningsgraden er betydelig styrket gjennom anskaffelsen av 16 nye SAR Queen helikoptre. SAR Queen er på plass på Sola, Ørlandet, Banak, Bodø, og fra høsten 2024 også på Florøbasen. De nye helikoptrene har større rekkeviddekapasitet enn tidligere, og gir større trygghet for folk på sjøen, langs kysten og i landet for øvrig.
Helikoptre på beredskap står sjelden med fulle drivstofftanker, men har en drivstoffmengde som vil være passende for gjennomføring av de aller fleste redningsoppdrag. Dersom et redningsoppdrag krever langvarig innsats, som for eksempel under evakuering av mange personer fra et større skip i nød eller ved et komplisert søk etter personer i hytteområder, kan det være behov for etterfylling av drivstoff underveis i oppdraget. Det tilstrebes alltid å fylle drivstoff så nært operasjonsområdet som mulig. Fylling av drivstoff gjøres på lufthavner og helikopterlandingsplasser, og om kort tid vil det også være mulig for de nye redningshelikoptrene å fylle drivstoff i lufta fra enkelte militære skip. Større lufthavner har tilgang på fylling av drivstoff hele døgnet, mens andre lufthavner har begrensede åpningstider for drivstoff. Mange mindre lufthavner har selvbetjeningsanlegg som kan benyttes uavhengig av åpningstider.
Torpomoen har vært benyttet for fylling av drivstoff av de nye redningshelikoptrene ved operasjoner og trening i området Hallingdal. Drivstoffanlegget der er imidlertid ikke dimensjonert for de større redningshelikoptrene. Hovedredningssentralen opplyser at det pågår et arbeid sammen med Luftambulansetjenesten for å se på muligheter for videre bruk av Torpo, og også andre steder på Østlandsområdet, for fylling av drivstoff på redningshelikoptrene.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024