Ingvild Wetrhus Thorsvik
 svarer 
Emilie Enger Mehl

På hvilket tidspunkt ble politimesterne gjort kjent med at også sjef PST skulle autorisere de lokale PST-lederne?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2173 (2023-2024)

På hvilket tidspunkt ble politimesterne gjort kjent med at også sjef PST skulle autorisere de lokale PST-lederne?
VG har omtalt et oppdragsbrev, som ble sendt fra Justisdepartementet til Politidirektoratet 14. oktober 2017 vedrørende etterlevelse av sikkerhetsloven, jf. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/B0J3P9/mehl-nektet-vg-innsyn-i-oppdragsbrev-paa-grunn-av-rikets-sikkerhet. I brevet fastslås det at politimesteren er virksomhetens leder og ansvarlig for å autorisere de ansatte ved de lokale PST-enhetene.

I en VG-artikkel av 22.09.22 fremgår det at daværende politimester i en epost vedrørende krav til dobbel autorisering skriver om kravet at: «Dette er nytt for meg», han kaller det «merkelig» og i en ny e-post skrive han: «Jeg ser ikke noe rettslig grunnlag for det», jf. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/9zExEW/pst-leder-varslet-mot-politidirektoer-og-politimester-mistet-toppjobb

På tidligere svar om tematikken har justisministeren vist til en redegjørelse fra PST om sikkerhetslovens autorisasjonsbestemmelser av 11.11.22. I redegjørelsen står det ingenting om når de ulike politidistriktene og politimestrene ble orientert om at også PST skulle autorisere de lokale lederne.

Svar fra torsdag 6. juni 2024

Det vises til svar på representantens spørsmål nr 229. Det vises videre til PSTs redegjørelse til justis – og beredskapsdepartementet av 11. november 2022.
I den nevnte redegjørelsen har PST opplyst til justis – og beredskapsdepartementet at innføring at det delte autorisasjonsansvaret over tid har blitt presisert, senest ved innføring av styringsdokument for sikkerhet av 2019. I PSTs redegjørelse opplyses det også at dette ble diskutert i politiets nasjonale ledergruppe fra 2016, samt at samtlige distriktsledere ble autorisert eller re-autorisert ila 2020 og 2021.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024