Sveinung Stensland
 svarer 
Emilie Enger Mehl

Gitt at Norge og Danmark deler samme trusselbilde, hvorfor har ikke Norge hevet sitt trusselnivå for destruktive cyberangrep?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2238 (2023-2024)

Gitt at Norge og Danmark deler samme trusselbilde, hvorfor har ikke Norge hevet sitt trusselnivå for destruktive cyberangrep?
Danmark hevet denne uken trusselnivået for destruktive cyberangrep mot danske bedrifter, organisasjoner og myndigheter fra lavt til middels. Dette beror på en Danmarks militære etterretningstjeneste, FE, og sikkerhetspolitiet PET, har meldt om skjerpet hybridkrig. Den danske forsvarsministeren Troels Lund Poulsen trekker blant annet frem at Russland er villig til å utfordre NATO-landene i form av sabotasje, påvirkningskampanjer og cyberangrep.

Svar fra mandag 17. juni 2024

PST følger trusselbildet i Norge tett, inkludert trusselen knyttet til sabotasjehandlinger i det fysiske og i det digitale domenet. I PSTs nasjonale trusselvurdering (NTV) fra februar i år understrekes at sabotasjetrusselen er aktualisert etter Russlands fullskalainvasjon i Ukraina. NTV viser til trusler i både det fysiske og digitale domenet. PST benytter ikke en egen trusselskala for destruktive cyberangrep, men PST var nylig ute i media med budskap om at sabotasjetrusselen mot norske våpenleveranser er skjerpet. Dette inkluderer trusselen i det digitale domenet.
Den oppdaterte danske vurderingen er i tråd med hvordan NSM har vurdert cyberrisikonivået over tid. NSM har gjort en fornyet vurdering etter justeringen fra danske myndigheter, uten at det har medført endring av vurderingen av cyberrisikonivået i Norge. NSM har utviklet en rekke anbefalinger for å hjelpe norske virksomheter med å styrke sin digitale egenberedskap. Det er viktig at virksomheter vier det forebyggende sikkerhetsarbeidet stor oppmerksomhet. Jeg vil særlig vise til NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, som er en viktig ressurs for å styrke virksomheters robusthet i et utfordrende trussel- og risikobilde.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024