Hårek Elvenes
 svarer 
Bjørn Arild Gram

Hva er statsrådens vurdering av mulighetene for å tilby ukrainske myndigheter å gjennomføre tungt vedlikehold av ukrainske helikoptre hos Heli-One på Sola?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2224 (2023-2024)

Hva er statsrådens vurdering av mulighetene for å tilby ukrainske myndigheter å gjennomføre tungt vedlikehold av ukrainske helikoptre av typen EC225 hos Heli-One på Sola, og å inkludere dette i Nansen-programmet?
Ukraina har de siste årene fått levert en rekke helikoptre av vestlig fabrikat, blant annet 14 helikoptre av typen EC225. Mer enn to år etter Russlands brutale og folkerettsstridige invasjon av Ukraina i februar 2022 har disse helikoptrene, i likhet med svært mye annet ukrainsk materiell, et betydelig behov for tungt vedlikehold. De aktuelle helikoptrene utgjør en viktig funksjon i det ukrainske totalforsvaret.
Mye av det daglige og relativt enkle vedlikeholdet kan gjennomføres av ukrainerne selv, mens det tyngre vedlikeholdet må gjennomføres av en godkjent vedlikeholdsorganisasjon. Heli-One på Sola er en av få vedlikeholdsorganisasjoner i Europa som kan gjennomføre tungt vedlikehold på blant annet helikoptre av typen EC225.

Svar fra fredag 14. juni 2024

Ukraina har omfattende og tidskritiske militære behov som regjeringen fortløpende følger. Forsvarsdepartementet gjør kontinuerlige vurderinger av hvordan den militære støtten til Ukraina gjennom Nansen-programmet bør prioriteres. Prioritering av ulike behov skjer gjennom at Ukraina kommuniserer sine høyest prioriterte behov til landene som yter militær støtte til deres motstandskamp gjennom Ukraine Defense Contact Group. Regjeringen har valgt å prioritere en stor andel av vår støtte gjennom kapabilitetskoalisjoner, da dette er ansett som en hensiktsmessig og effektiv måte å understøtte prioriterte ukrainske behov på. De prioriterte koalisjonene for Norges del er den maritime koalisjonen hvor Norge er medleder sammen med Storbritannia, luftvernkoalisjonen hvor det er foreslått i revidert nasjonalbudsjett å benytte inntil om lag 4 mrd. kroner til formålet, samt F-16-koalisjonen. I tillegg prioriterer regjeringen trening av ukrainsk personell, samt områder hvor norsk forsvarsindustri har særskilt evne til å understøtte Ukrainas forsvarskamp. Ukraina har over lengre tid bedt partnere om å prioritere støtte til særlig luftvern og artilleri. Dette har Norge fulgt opp i flere donasjoner.

Med utgangspunkt i de ukrainske behovene vurderer regjeringen hvilke leveranser av materiell og tjenester som kan være aktuelle å anskaffe fra norsk industri for donasjon til Ukraina. Forsvarsdepartementet har det siste året hatt dialog med Heli-One og er kjent med hvilke tjenester selskapet kan tilby.

Støtte til vedlikehold og reparasjoner av ukrainsk materiell er et viktig tiltak, men for å oppnå størst mulig effekt for Ukraina må dette håndteres gjennom et bredt internasjonalt samarbeid.

Hvilke tiltak som skal prioriteres, både når det gjelder anskaffelser fra norsk industri, donasjoner fra egne beholdninger og internasjonalt samarbeid om støtte, fastsettes i dialog med ukrainske myndigheter og i konsultasjon med Stortinget. Vedlikehold av de aktuelle helikoptrene har så langt ikke blitt løftet opp som en ukrainsk prioritet. Av sikkerhetshensyn går vi ikke konkret inn på mulig kommende støtte og donasjoner.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024