Debatt

Eldre med egne tenner skaper nye utfordringer

Tannhelse, munnhelse og munnhygiene er dessverre et forsømt område og en lite prestisjefylt oppgave i helsetjenestene. Det skriver Heming Olsen-Bergem i Tannlegeforeningen, Hilde Aga i Tannpleierforeningen og Jan Davidsen i Pensjonistforbundet. 

20. mars er den internasjonale munnhelsedagen. Hilde Aga, leder i Norsk Tannpleierforening, Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening og Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet, tar til orde for bedre oppfølging av de eldres munnhelse.
20. mars er den internasjonale munnhelsedagen. Hilde Aga, leder i Norsk Tannpleierforening, Heming Olsen-Bergem, president i Den norske tannlegeforening og Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet, tar til orde for bedre oppfølging av de eldres munnhelse.Foto: Montasje / Altinget
Heming Olsen-Bergem
Hilde Aga
Jan Davidsen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Fra 1960-tallet har tannhelsen i Norge nærmest gjennomgått en revolusjon, fra fullt gebiss for de fleste eldre og til flere egne tenner hele livet. Det er flott, men det skaper også nye utfordringer. Både for den enkelte og for helsetjenestene.

Nå har alle som bor på institusjon eller mottar hjemmesykepleie i mer enn tre måneder, rett på gratis behandling av den offentlige tannhelsetjenesten. Og tennene bør pusses to ganger daglig for både å ivareta god munnhelse og forebygge sykdom.

Men hvem har egentlig ansvaret for munnen hos eldre som mottar pleie- og omsorgstjenester? Hva er forventningene til de eldre og deres pårørende? Og hva kan forventes av helsepersonell og den offentlige tannhelsetjenesten?

God munnhelse er livsviktig

God munnhelse er livsviktig. Smerte og betennelse i munnen kan direkte føre til svekket allmennhelse, eller indirekte til annen sykdom. Dårlig munnhelse er, om ikke utløsende, så en medvirkende årsak til redusert hjerne-, hjerte-, og lungehelse.

Når bakterier og betennelser får feste seg i munnen, vil dette begynne å vandre i kroppen, og med det øker risikoen for blodpropp og hjerteinfarkt, og mulig utviklingen av en rekke sykdommer som for eksempel demens. Én sykdom kommer sjelden alene. Når det først går galt, så skjer det fort og ofte på mange områder. Det kan bli en belastning fysisk, psykisk, sosialt og økonomisk, både for den enkelte og for omgivelsene.

Grundig stell av munn og tenner er viktig for å holde seg frisk, ha et sunt og variert kosthold og et sosialt liv.

Munnen fortjener derfor økt oppmerksomhet. Grundig stell av munn og tenner er viktig for å holde seg frisk, ha et sunt og variert kosthold og et sosialt liv. Det gir en følelse av velvære og er en viktig del av den enkeltes personlige hygiene.

Men tannhelse, munnhelse og munnhygiene er dessverre et forsømt område og en lite prestisjefylt oppgave i helsetjenestene. Det handler både om manglende kunnskap og prioritering.

Kunnskap er nøkkelen

Det er viktig at helsepersonell har god kunnskap om munnhelse. Det er ikke bare-bare å pusse tennene til en annen person. Det kan være et spørsmål både om følsomhet og førlighet; om det gjør vondt i munnen og om en selv klarer å pusse tennene.

Godt syn, finmotorikk, nok muskelstyrke og evne til egenomsorg er nødvendig for å få til å pusse tennene. Mange eldre og syke har problemer med å gjøre dette selv. Derfor er de avhengige av hjelp til rengjøring av tenner og munnhule.

For noen er det mer intimt å få hjelp til munnhygiene enn daglig kroppslig hygiene. 

For noen er det mer intimt å få hjelp til munnhygiene enn daglig kroppslig hygiene. Å opprettholde god munnhelse kan derfor både være vanskelig for den skal motta helsetjenester, og den som skal gi helsetjenester i dette området. Det handler om sjenanse og redsel, om stigma og selvfølelse, og for noen om tidligere traumer.

Derfor er det viktig at dette håndteres på en god måte, med kunnskap i bunnen. Tidlig og forebyggende innsats er avgjørende, og systematisk oppfølgende behandling er viktig.

«Bo trygt hjemme»-reformen

Skal den varslede «Bo trygt hjemme»-reformen lykkes, kreves det mer av alle involverte. God helse hos den enkelte blir avgjørende, inkludert god munnhelse. Helsetjenester i hjemmet må utvikles i et samspill mellom de eldre, deres pårørende og de som faktisk møter dem i hverdagen, samt de som prioriterer, planlegger og finansierer tjenestene.

Det er behov for ny kompetanse og mer samarbeid på tvers av tjenester og administrative nivå.

Kommunene må kartlegge kompetansen internt i tjenestene for å finne ut hva som mangler og hva som kan forbedre lokalt. Det er behov for ny kompetanse og mer samarbeid på tvers av tjenester og administrative nivå.

Kommunene må også evne å rekruttere og inkludere ny og annerledes kompetanse til tjenestetilbudet mot eldre. Videre må kommunene sikre at munnhelse anses like viktig som annen helse og inngå forpliktende samarbeid mellom egne helsetjenester og tannhelsetjenesten. For munnen er en viktig del av kroppen og god munnhelse er livsviktig.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024