Kommentar av 
Katrine Bryne

Katrine Bryne om fremtidens apotek: Ny teknologi og innovasjon må tas i bruk

Utvalget som har utredet fremtidens apotek legger i dag frem sine funn. Noe av det viktigste vil være at vi ikke lager unødvendige hindringer for bruk av ny teknologi og innovasjon og at regelverket er tilpasset fremtidens nyvinninger, skriver Katrine Bryne, som er seniorrådgiver i Legemiddelindustrien og har sittet i apotekutvalget.

Vi mener at det bør legges til rette for mer innovasjon i apotekmarkedet, bedre utnyttelse av farmasøytisk kompetanse og økt konkurranse, skriver seniorrådgiver i LMI, Katrine Bryne, som har sittet i apotekutvalget.
Vi mener at det bør legges til rette for mer innovasjon i apotekmarkedet, bedre utnyttelse av farmasøytisk kompetanse og økt konkurranse, skriver seniorrådgiver i LMI, Katrine Bryne, som har sittet i apotekutvalget.Foto: Gorm Kallestad/NTB
Katrine Bryne
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Dagens apoteklov er fra 2001. Loven medførte at de statlige apotekplanene ble forlatt, og det ble fri etablering av apotek. På kort tid økte antall apotek, og veksten i fysiske apotek har fortsatt hvert år siden. Fra 461 apotek i 2001 har Norge nå over 1000 fysiske apotek i 2021. 

Det er 25 år siden forrige offentlige utredning om apoteksektoren og 22 år siden apotekloven trådte i kraft. Dagens lovverk er dermed ikke rigget for de mulighetene som nye teknologier, distribusjon eller samhandling gir for forbruker, leverandører eller apotekene selv. 

Det er fristende å utfordre dagens status quo: Hvordan kan vi tenke nytt om organisering, samhandling og nye teknologier, som kan bidra til riktig legemiddelbruk, til rett tid og et enda bedre tilbud til befolkningen?

Katrine Bryne
Seniorrådgiver, LMI

Mye har endret seg siden 2001. Vi har blant annet fått iPhone, elbiler, Facebook, Vipps og netthandel har eksplodert i vekst. Men nettapotek har ikke hatt en så stor vekst som i andre bransjer. I Norge er ikke nye forretningsmodeller innenfor apotek blitt et stort fenomen. Ennå.

Nettapotek, for eksempel, har hatt svært beskjeden vekst i Norge. I utredningen har utvalget kommet frem til at markedsandelen for netthandel i 2021 er lavere enn i andre bransjer. En økning under pandemien til tross, så er fortsatt nettapotekomsetningen betraktelig lavere i Norge enn i sammenliknbare land. I Sverige var markedsandelen for netthandel 19 prosent i 2021.

Det er merkelig, tatt i betraktning at norske forbrukere generelt er svært digitaliserte og at legemidler egner seg svært godt til netthandel.

Bedre utnyttelse

Apotek har i dag en nyttig funksjon for brukerne og de har svært høy troverdighet blant befolkningen. Farmasøyter besitter høy kompetanse og det er fristende å utfordre dagens status quo: Hvordan kan vi tenke nytt om organisering, samhandling og nye teknologier, som kan bidra til riktig legemiddelbruk, til rett tid og et enda bedre tilbud til befolkningen? 

Ingen vet hva fremtiden bringer og hvordan markedet vil se ut, men det har vært viktig for LMI at vi ikke legger unødvendige hindringer for at ny teknologi og innovasjon kan tas i bruk. Vi må sørge for at regelverket kan stå seg i fremtiden og være teknologinøytralt, og at vi bruker tilgjengelig kompetanse på best mulig måte for å sikre at de legemiddelpolitiske målene oppnås.

Apotekutvalget kommer med en treffende analyse av apotekmarkedet når det skriver at det er etableringshindre og veksthindre for aktører som ikke er vertikalt integrerte.

Katrine Bryne
Seniorrådgiver, LMI

Vi mener at både pasienter og helsetjenesten kan få enda større utbytte av apotekenes potensial som en del av førstelinjeforsvaret for helsetjenesten— særlig for å øke vaksinasjonsgraden i befolkningen, og er glade for at flertallet i utvalget stiller seg bak dette.

Vaksinering er et effektivt folkehelsetiltak der apotekene allerede spiller en rolle. Gjennom en integrering i de offentlige vaksinasjonsprogrammene, som for eksempel influensavaksine og et fremtidig voksenvaksinasjonsprogram, kan farmasøytisk kompetanse gi fordel utenfor vanlig apotekdrift.

Bedre informasjon

Ny teknologi har mulighet for å legge bedre til rette for samhandling både mellom rekvirent og farmasøyt, men særlig med brukeren. Det er behov for — og ikke minst forventninger — at samhandlingen mellom disse gruppene i dag forbedres. Utvalget har foreslått flere tiltak som skal bidra til å forbedre og effektivisere samhandlingen mellom forskriver, farmasøyt og bruker.

LMI ønsker da særlig å fremheve at utvalget har gått inn for at det etableres en løsning om informasjon rundt tilgjengelighet av legemidler på tvers av kjeder og andre apotekaktører. Noe som er svært vanlig generelt innen netthandel. I dag finnes det ingen løsninger for å sikre brukernes tilgang til informasjon om tilgjengelighet av legemidler på tvers av kjeder. En slik løsning bør utvikles, for å sikre bedre informasjonsflyt.

Et slik tiltak vil gi enklere oversikt for rekvirenter, apotekfarmasøyter og pasienter om hvilke legemidler som er tilgjengelige på spesifikke apotek. Brukere vil da slippe å bli sendt rundt på ulike apotek for å få hentet ut medisinen sin. Felleskatalogen har tidligere tatt til orde for en slik løsning i Norge og vil ha kompetansen og teknologien til å gjennomføre det. Et slikt enkelt tiltak kan bidra til bedre konkurranse mellom apotekene, men ikke minst bedre informasjon og tilgjengelighet for forbrukerne.

Vi mener at det bør legges til rette for mer innovasjon i apotekmarkedet, bedre utnyttelse av farmasøytisk kompetanse og økt konkurranse.

Katrine Bryne
Seniorrådgiver, LMI

Markeds- og konkurransesituasjonen

Apotekutvalget kommer med en treffende analyse av apotekmarkedet når det skriver at det er etableringshindre og veksthindre for aktører som ikke er vertikalt integrerte. Dagens marked er et etablert marked med få aktører, der de vertikal-eide aktørene i stor grad kontrollerer markedet.

I realiteten eies eller kontrolleres 94 prosent av de private apotekene av tre internasjonale legemiddelgrossister gjennom såkalt vertikal integrasjon, der grossist og apotekleddet er samlet i en felles kjede, tilsvarende slik vi også kjenner situasjonen i dagligvaremarkedet.

Det at grossister eier apotek (og vice versa) er en uvanlig struktur. Norge er det eneste landet i Norden der vi finner dette. I de andre landene preges markedet av flere aktører.

Vi mener at det bør legges til rette for mer innovasjon i apotekmarkedet, bedre utnyttelse av farmasøytisk kompetanse og økt konkurranse. Da er forretningsmodellen, som er svært lik den vi ser i dagens dagligvareindustri, ikke nødvendigvis veien å gå og ikke nødvendigvis til fordel for kundene. Da er det litt overraskende at ikke flertallet vil ta konsekvensen av analysen som viser at den vertikale integrasjonen hindrer konkurranse og innovasjon, og at man derfor bør utrede en desintegrasjon.

Fremtidens apotek

For LMI har det vært viktig å tilrettelegge for at nye teknologier som gir mulighet for effektivisering av drift, nye løsninger for apotekenes oppgaver, samhandling med kunder og bedre utnyttelse av farmasøytisk kompetanse som kommer kundene til gode.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024