Koronautvalget mener regjeringens pandemihåndtering var god

Alt i alt mener Koronautvalget at regjeringens håndtering av pandemien var god. Utvalget mener likevel at regjeringen somlet med å lette på smitteverntiltak, og anbefaler at skolene bør være mest mulig åpne under fremtidige pandemier.

Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen har ledet Koronautvalget. Han mener at regjeringen alt i alt har klart pandemihåndteringen på en god måte.
Tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen har ledet Koronautvalget. Han mener at regjeringen alt i alt har klart pandemihåndteringen på en god måte.Foto: Gorm Kallestad / NTB
Silje Sjursen Skiphamn

– Utvalgets hovedkonklusjon er at norske myndigheter samlet sett håndterte COVID-19-pandemien på en god måte, sa leder for Koronautvalget, Øystein Olsen, da han fredag presenterte utvalgets utredning.

Disse har sittet i utvalget
 • Øystein Olsen, pensjonert sentralbanksjef, Bærum (leder)
 • Haakon Stephen Bruun-Hanssen, pensjonert forsvarssjef, Son
 • Ørjan Olsvik, professor, Tromsø
 • Siv Kvernmo, professor, Tromsø
 • Carjet Demir, administrasjonsleder, Bergen
 • Anne Hjermann, utdanning- og verjemålsdirektør, Bergen
 • Tove Røsstad, kommuneoverlege, Trondheim
 • Hilde-Marie Thorstensen Rosvold, leder i sykehjemstjenesten, Vefsn
 • Anne Kjersti Befring, førsteamanuensis, Bærum
 • Øystein Dørum, sjeføkonom, NHO, Oslo
 • Roger Bjørnstad, sjeføkonom, LO, Nesodden
 • Per Okkels, pensjonert departementschef, København
 • Andreas Vollsund, ordfører, Time

Kilde: Regjeringen

Koronatvalget ble nedsatt av Støre-regjeringen i april i fjor for å evaluere myndighetenes håndtering av koronapandemien samlet sett. Utvalget skulle særlig vurdere håndteringen av omikronbølgen i perioden fra 1. november 2021 til 1. mai 2022.

I tillegg til tidligere sentralbanksjef Olsen, har utvalget bestått av personer som til sammen har bred kunnskap om relevante temaer. Blant annet nasjonal beredskap, psykisk og fysisk helse, minoriteter, juss, offentlig forvaltning, økonomi, utdanning og arbeidsliv, samt internasjonale aspekter.

– Utvalget mener det var riktig å møte pandemien med tidlig respons og kraftfulle tiltak. Både for å beskytte liv og helse, og for å unngå at helsetjenestene ble overbelastet, sa Olsen.

For tilbakeholdne med å lette på tiltak

Likevel mener utvalget at regjeringen i enkelte tilfeller var for tilbakeholden med å lette på smitteverntiltak:

– Selv om smittesituasjonen og ny kunnskap viste at det ville vært mulig å åpne litt opp. Det gjelder for eksempel innenfor breddeidretten og andre utendørs aktiviteter, sa Olsen.

Videre fortalte han at utvalget hadde merket seg at de sentrale prioriteringene under pandemien ble foretatt av myndighetene på nasjonalt nivå. Det tydeliggjorde ifølge utvalget regjeringens politiske ansvar for krisehåndteringen, og bidro til generell oppslutning om smitteverntiltakene i befolkningen.

– Så alt i alt; godt håndtert, var attesten Olsen ga myndighetene.

Så alt i alt; godt håndtert.

Øystein Olsen
Leder Koronautvalget

Har var likevel klar på at det også er noe å lære av måten pandemien ble håndtert på. Koronakommisjonen, som ble nedsatt av den forrige regjeringen, har allerede kommet med to rapporter, som dagens utvalg lener seg på. 

– Utvalget støtter Koronakommisjonens konklusjon om at myndighetene ikke var tilstrekkelig godt nok forberedt da pandemien traff Norge i mars 2020. Og at det er behov for forbedringer var enkelte områder, sa Olsen.

Utvalgets anbefalinger

Blant anbefalingene Koronautvalget kommer med er:

 • Det må være en tydelig sammenheng mellom de gruppene regjeringen ønsker å prioritere og den faktiske innretningen på krisehåndteringen. Her nevnes særlig barn og unge.
 • Norge bør inngå forpliktende internasjonale samarbeid, særlig for å sikre oss tilgang til vaksiner.
 • Under fremtidige pandemier bør myndighetene sørge for å holde skolene åpne i størst mulig grad. Trafikklys-modellen bør evalueres.
 • Myndighetene bør gjennomgå og evaluere organiseringen av innreisetiltakene som ble brukt under pandemien.
 • Adgangen til å handle raskt etter smittevernloven og helseberedskapsloven bør få en bedre forankring i Grunnloven.
 • Myndighetene bør sørge for et felles nasjonalt planverk i tverrsektorielle kriser. Alvorlige og langvarige kriser bør få en større plass i beredskapsarbeidet.
 • Helse- og omsorgstjenestens kapasitet og omstillingsevne i møte med større kriser må styrkes.
 • Kommunenes beredskapsfunksjoner må styrkes og kommunene bør samarbeide mer om beredskap og krisehåndtering.
 • Krisekommunikasjon må ta bedre hensyn til det aldersmessige, kulturelle og språklige mangfoldet i Norge.
 • De økonomiske støttetiltakene bør evalueres for å bli mer treffsikre.

– Helt nødvendig å evaluere håndteringen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var til stede for å motta Koronautvalgets rapport. Han rettet en stor takk til utvalget for jobben og sa han gledet seg til å sette seg grundig inn i rapporten.

– Koronapandemien var en alvorlig global helsekrise som grep inn i livene våre over tid. Jeg mener det var helt nødvendig å evaluere håndteringen av pandemien for å lære og for å utvikle beredskapen videre, sier statsministeren.

Koronautvalgets leder, Øystein Olsen, overleverte utredningen til statsminister Jonas Gahr Støre fredag.
Koronautvalgets leder, Øystein Olsen, overleverte utredningen til statsminister Jonas Gahr Støre fredag. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ifølge Støre er regjeringen allerede i gang med å jobbe med anbefalingene i de to tidligere rapportene som Koronakommisjonen har kommet med. Rapporten fra Koronautvalget vil i løpet av kort tid bli sendt på høring.

Utvalget understreker at regjeringsskiftet ble gjennomført på en måte som sikret forutsigbarhet og kontinuitet. 

Jonas Gahr Støre
Statsminister (Ap)

– Det generelle bildet er at pandemien er godt håndtert i Norge, og utvalget påpeker at det også gjelder håndteringen av omikronbølgen, konstaterer Støre.

– Utvalget understreker at regjeringsskiftet ble gjennomført på en måte som sikret forutsigbarhet og kontinuitet i pandemihåndteringen. Samtidig kommer utvalget med viktige anbefalinger, både knyttet til pandemier og til andre typer samfunnskriser.

Omtalte personer

Jonas Gahr Støre

Statsminister (Ap)
statsviter (Institut d'Études Politiques de Paris, 1985), (Sjøkrigsskolen, 1980)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024