Støre: Avhengig av private for å innfri ventetidsløftet

Regjeringen vil trenge hjelp fra private, kommersielle aktører for å få ventetidene ned slik de har lovet, ifølge statsminister Jonas Gahr Støre. Men han avviser at Arbeiderpartiet har endret politikken sin.

Statsminister Jonas Gahr Støre holdt sin halvårlige pressekonferanse tirsdag. Da fikk han blant annet spørsmål om bruk av private for å få ned ventetidene. 
Statsminister Jonas Gahr Støre holdt sin halvårlige pressekonferanse tirsdag. Da fikk han blant annet spørsmål om bruk av private for å få ned ventetidene. Foto: Cornelius Poppe / NTB
Silje Sjursen Skiphamn

– Vi har jo aldri vært negative til ideelle og private. De har vært en del av den norske velferdsmiksen gjennom et århundre, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Han har nettopp avholdt sin halvårige pressekonferanse, hvor han har fortalt om alt regjeringen har fått til siden nyttår. Blant de store satsingene er ventetidsløftet, som skal få ventetidene i spesialisthelsetjenesten markant ned.

For å få til det, har den ferske helseministeren Jan Christian Vestre vært tydelig på at også private skal få mulighet til å bidra. Både kommentatorer i pressen og politiske motstandere mener dette er nye toner fra Arbeiderpartiet.

Det er ikke statsministeren helt enig i.

Krever politisk styring

– For oss er det viktig å slå fast at når vi har et helsevesen basert på fellesskapets ansvar, et spleiselag i velferdsstaten. Også må det politisk styring til for at ressursene går dit at de sikrer det, sier Støre.

Der har jo velferdsstaten vår vært veldig pragmatisk.

Jonas Gahr Støre
Statsminister (Ap)

– Og med det utgangspunktet så har vi jo et utstrakt samarbeid med private og ideelle. Der har jo velferdsstaten vår vært veldig pragmatisk.

«Pragmatisk» er et ord også Vestre bruker flittig når han skal beskrive sin holdning til kjøp av private helsetjenester for å få ventetidene ned.

– Målet er det viktigste, så jeg er pragmatisk på hvordan vi kommer dit, sa Vestre til Altinget da han var på sitt første sykehusbesøk som helseminister.

Les også

Avhengig av private

Ifølge statsministeren er det likevel lite som har endret seg i Arbeiderpartiets politikk etter at Vestre overtok den viktige statsrådsposten.

– Slik var det i tiden jeg var helseminister, og slik var det i den tiden Ingvild Kjerkol var helseminister, og nå Jan Christian Vestre, sier Støre.

– Med ventetidsløftet har det jo kommet signaler om at det åpnes opp for å inngå avtaler med private i større grad enn det som har vært signalene før?

– Altså, nå setter jo Jan Christian Vestre noen ambisiøse mål for å få ned ventetiden som har økt siden 2017 og fikk en ekstra økning etter pandemien, svarer Støre.

De inngår i det som skal til for å få det til, ja. Helt klart.

Jonas Gahr Støre
Statsminister (Ap)

– Er dere avhengige av private for å få det til?

– De inngår i det som skal til for å få det til, ja. Helt klart.

– Også kommersielle leverandører?

– Ja, som har avtaler med helseregionene. Vårt poeng er at det opplegget som Høyre hadde lagt ut på, ga jo fri etableringsrett med statlig finansiering til private, sier Støre.

– Da risikerte vi å miste kontrollen over ressursene og bruke ansatte på en måte som gjorde det vanskeligere å nå målet om likeverdige tjenester til alle.

Private bidrar i en større miks

«Opplegget som Høyre hadde lagt ut på» er også kjent som fritt behandlingsvalg. En ordning som Solberg-regjeringen innførte, og som ga pasienter rett til å velge å få behandling hos en privat leverandør som hadde fått godkjenning av myndighetene.

Støres regjering mente fritt behandlingsvalg var en dyr og dårlig ordning og avviklet den så fort de kunne. De borgerlige partiene mener avviklingen er en av grunnene til at ventetidene har økt.

– Hvor viktig vil du si at private aktører er for norsk helsevesen?

Det kan ikke være private, kommersielle motiver som setter dagsorden for hva vi utvikler av helsetilbud.

Jonas Gahr Støre
Statsminister (Ap)

– Det viktigste i norsk helsevesen er jo sykehusene våre, som både driver forskning og utdanning. De er jo bærebjelken, svarer Støre.

– Disse private aktørene har jo begrenset ansvar for utdanning og forskning, den veldig viktige infrastrukturen. De bidrar i en større miks, men det kan ikke være private, kommersielle motiver som setter dagsorden for hva vi utvikler av helsetilbud.

Opp til kommunene om de vil bruke kommersielle

Norske sykehus kjøper tjenester fra private leverandører for rundt 17 milliarder kroner i året. I tillegg bruker kommunene milliarder på private helse- og omsorgstjenester.

Altinget kunne i fjor dokumentere at kommuner som var styrt av Ap betalte mer enn fem milliarder kroner til kommersielle konsern i 2022.

Les også

Støre kom før valget i fjor med en garanti om at ingen sykehjem i Ap-styrte kommuner skulle ut på anbud til kommersielle konsern. Andre helse- og omsorgstjenester er han imidlertid mindre bekymret for at kommersielle tar seg av.

– For det første mener jeg at dette må kommunene selv ta ansvar for. Det er det viktigste. De avgjør hvordan de løser denne miksen, sier Ap-lederen.

– Vi mener jo at det å ha gode offentlige tilbud innenfor eldreomsorg som sikrer nok bemanning, heltid osv. skjer best med at det er kommunalt eierskap.

Men også i kommunene vil det være samspill med ideelle og private, påpeker Støre.

– Og da gjør du ulike valg ut fra hva som er kommunens utgangspunkt. Og det må vi ha respekt for, sier han.

Bekymret for todelt helsevesen

Arbeiderpartiets politikk for å forebygge et todelt helsevesen er at det offentlige tilbudet skal være så bra at det er det folk velger. Nå har økte ventetider ført til at folk selv betaler for operasjoner privat istedenfor å stå i kø i det offentlige.

– Er du bekymret for at vi skal gå mot et todelt helsevesen i Norge?

Sammenlignet med andre land, så har vi fortsatt et veldig enhetlig helsevesen.

Jonas Gahr Støre
Statsminister (Ap)

– Ja, jeg mener et todelt helsevesen har veldig lite positivt ved seg. Det kan bidra til forskjeller, og jeg ønsker at folk skal oppleve trygghet for gode tjenester og at det er tilgang på tjenester, svarer Støre.

– Men er vi på vei mot en sånn utvikling?

– Jeg mener at sammenlignet med andre land, så har vi fortsatt et veldig enhetlig helsevesen. Men det er klart at der er det mange drivkrefter som kan trekke mot todeling, og det gjelder det å være obs på.

Omtalte personer

Jonas Gahr Støre

Statsminister (Ap)
statsviter (Institut d'Études Politiques de Paris, 1985), (Sjøkrigsskolen, 1980)

Jan Christian Vestre

Helse- og omsorgsminister (Ap), nestleder, Arbeiderpartiet
Master i jus (Universitetet i Oslo 2017)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024