Venstre advarer mot at Norge kan bli døråpner for kinesisk dominans på havbunnen

Hvis Norge går først med å tillate utvinning av havbunnsmineraler, gjør vi det lettere for Kina å følge etter, mener Ola Elvestuen (V). Regjeringen, Høyre og Frp deler ikke Venstres bekymring.

Stortingsrepresentant Ola Elvestuen partiet hans Venstre er bekymret for miljøkonsekvensene av gruvedrift på den norske havbunnen, men også for at Norge gjør seg selv til en nyttig idiot for Kina.
Stortingsrepresentant Ola Elvestuen partiet hans Venstre er bekymret for miljøkonsekvensene av gruvedrift på den norske havbunnen, men også for at Norge gjør seg selv til en nyttig idiot for Kina.Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
Elisabeth Bergskaug

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget skal i desember ta stilling til om de vil åpne 281.200 kvadratkilometer av norsk sokkel for kommersiell leting og utvinning av havbunnsmineraler. 

– Dette er en veldig viktig sak. Den har stor internasjonal betydning, og kan ikke diskuteres bare som en åpningsprosess i norske farvann, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V) til Altinget. 

Han har sittet i energi- og miljøkomiteen siden 2013, med unntak av perioden da han var klima- og miljøminister, og sier at dette er den saken av størst internasjonal betydning han har behandlet. 

– Norge er nå det eneste landet i verden som vil åpne for utvinning av havbunnsmineraler, og vil bli brukt som en nyttig idiot og en døråpner for utvinning i internasjonale farvann. Det landet som står klar og er best posisjonert for å dominere utvinning av havbunnsmineraler, er Kina, sier Elvestuen. 

Han tror at hvis Norge og Kina først setter i gang med utvinning, vil en rekke andre land følge etter i en dominoeffekt i et forsøk på å konkurrere. I så fall frykter alvorlige konsekvenser for naturen. 

– Da åpner verden opp et gigantisk område på havbunnen – der vi vet minst om det biologiske mangfoldet. Vi er ikke i nærheten av å ha det kunnskapsgrunnlaget som trengs for å vite hvordan dette kan gjøres uten veldig store miljøkonsekvenser, sier han. 

Kina har fem av 30 internasjonale utforskningslisenser 

Fremtidig utvinning av havbunnsmineraler kan både skje i egne havområder, slik regjeringen nå vil åpne for, eller i internasjonalt farvann. De to sporene følger ulike prosesser, men Kina kan spille en rolle i begge.

Norge er nå det eneste landet i verden som vil åpne for utvinning av havbunnsmineraler, og vil bli brukt som en nyttig idiot og en døråpner for utvinning i internasjonale farvann

Ola Elvestuen
Stortingsrepresentant (V)

Kina allerede flere lisenser som på sikt kan føre til kinesisk utvinning i internasjonalt farvann, mens kinesiske og andre utenlandske selskaper og underleverandører kan ta del i virksomheten på norsk sokkel, avhengig av hvordan det norske rammeverket til slutt blir. 

The Washington Post har dokumentert hvordan Kina har posisjonert seg for å dominere utvinning av havbunnsmineraler gjennom teknologiutvikling og letelisenser. De har også dokumentert hvordan Kina driver omfattende lobby-arbeid for å påvirke ISAs arbeid med utformingen av det internasjonale regelverket for gruvedrift på havbunnen. 

Den internasjonale havbunnsmyndigheten ISA er en internasjonal organisasjon under FNs havrettskonvensjon som organiserer og kontrollerer all mineralvirksomhet i et område som utgjør 54 prosent av verdens havområder. De er også pålagt å sørge for beskyttelse av det marine miljøet på havbunnen.

ISA skal lage spillereglene for utvinning av havbunnsmineraler i internasjonalt farvann, og de 169 medlemsstatene holder på å forhandle om et regelverk. Under generalforsamlingen i juli skal Kina ha blokkert en diskusjon om generelle retningslinjer for marint miljø.

Foreløpig har ISA delt ut 30 utforskningslisenser i tre ulike områder i internasjonalt farvann. Kina har fått fem av dem, mer enn noe annet land. Det gir dem eksklusive rettigheter til å utvinne mineraler fra et område på størrelse med Storbritannia, så snart ISA eventuelt ferdigstiller et regelverk og åpner for utvinning. Kina har også gjennomført tester i eget farvann.

Les også

Både Kina og Norge vil ferdigstille regelverk 

Kaja Lønne Fjærtoft er seniorrådgiver for bærekraftig hav i WWF Verdens naturfond, og skeptisk til gruvedrift på havbunnen. WWF har observatørstatus i ISA, og Fjærtoft er én av rundt åtte nordmenn som deltar på de fysiske møtene i organisasjonen. Der deltar også representanter fra Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Utenriksdepartementet.

Hvis Norge mener gruvedrift på havbunnen er en del av en bærekraftig, blå økonomi, kommer det til å sende et veldig uheldig signal til verden

Kaja Fjærtoft
Seniorrådgiver i WWF Verdens naturfond

Fjærtoft forteller at ISAs regelverk for utvinning av havbunnsmineraler er langt fra klart, og at det er stor uenighet mellom landene. 

Slik WWF ser det, betyr en eventuell ferdigstillelse av regelverket i ISA i praksis startskuddet for gruvedrift på havbunnen. Organisasjonen mener derfor at ferdigstillelse bør vente til man har nok kunnskap om det marine miljøet, og at man kan sikre at det marine miljøet ivaretas, noe som kan ta mange år. 

Regelverket må ha full konsensus for at det skal vedtas av ISA, men medlemslandet Frankrike ønsker et forbud, og 22 andre land ønsker seg et moratorium eller en midlertidig pause i aktivitet. 

– Vi ser derfor ikke for oss at regelverket vil bli vedtatt snart, sier Fjærtoft til Altinget, og fortsetter: 

– Norge er sammen med Kina og Nauru det landet som jobber hardest for at regelverket skal bli ferdig raskt. Norges signaleffekt har mye å si – mange land ser på Norge som en bærekraftig havforvalter. Hvis Norge åpner for utvinning nå, og mener gruvedrift på havbunnen er en del av en bærekraftig, blå økonomi, kommer det til å sende et veldig farlig signal til verden, mener hun.

Kaja Lønne Fjærtoft er seniorrådgiver for bærekraftig hav i WWF Verdens naturfond, og deltar på møtene i ISA, der WWF har observatørstatus.
Kaja Lønne Fjærtoft er seniorrådgiver for bærekraftig hav i WWF Verdens naturfond, og deltar på møtene i ISA, der WWF har observatørstatus. Foto: Geir Barstein / WWF Verdens naturfond

OED: Ingen land har bedre grunnlag enn Norge

Venstre-politiker Elvestuen frykter at Kina fort vil få den samme dominerende rollen innen utvinning av havbunnsmineraler som de har i verdikjeden for mineraler på land.  

Regjeringen argumenterer imidlertid med motsatt fortegn: Kinas dominans innen mineralvirksomhet på land er en viktig grunn til at Norge må sette i gang med utvinning på norsk sokkel. 

– Vi trenger mineraler for å lykkes med det grønne skiftet. I dag blir ressursene kontrollert av få land, noe som gjør oss sårbare. Havbunnsmineraler kan bli en kilde til tilgang på viktige metaller, og ingen andre land har bedre grunnlag for å kunne gå foran og vise vei når det gjelder å forvalte slike ressurser på en bærekraftig og forsvarlig måte, skriver statssekretær Astrid Bergmål (Ap) i Olje- og energidepartementet til Altinget.

Kina står blant annet for 70 prosent av den globale produksjonen av sjeldne jordarter, og har stor kontroll på verdikjedene. Olje- og energidepartementet (OED) skriver i en stortingsmelding at Kina er en spesielt stor aktør innen prosessering, med en markedsandel på rundt 35 prosent for nikkel, 50-70 prosent for litium og kobolt, og nesten 90 prosent for sjeldne jordarter. 

– Det er ingen grunn til å tro at ikke de sterke norske og vestlige teknologimiljøene skal kunne hevde seg i konkurransen om å bli ledende innen en eventuell utvinning av havbunnsmineraler. Jeg er derfor ikke enig med Elvestuen når han hevder at Norge vil være en døråpner for kinesisk dominans på havbunnsmineralområdet, skriver Bergmål.

Hun understreker at det er viktig for regjeringen at hensynet til nasjonal sikkerhet blir ivaretatt, også ved etableringen av nye næringer.

– Ifølge forarbeidene til havbunnsmineralloven er hensynet til nasjonal sikkerhet et av kriteriene som kan vektlegges ved eventuell fremtidig tildeling av tillatelser til utvinning av havbunnsmineraler. Dette er hensyn som vil bli vektlagt.

Les også

Frp: – Norge er ingen nyttig idiot 

Det er opp til Stortinget å stemme regjeringens melding gjennom. Fem partier – V, SV, KrF, Rødt og MDG – vil ikke gi regjeringen sin støtte, men heller sende meldingen tilbake. Det er ikke aktuelt, ifølge statssekretær Bergmål.

Høyre og Frp er positive til å åpne havbunnen for gruvedrift, men ønsker seg forbedringer og justeringer i regjeringens melding. 

Hverken Høyre eller Frp deler Venstres Kina-bekymring. 

– Jeg tenker ikke at Norge er noen nyttig idiot fordi vi vil se på muligheten for å åpne havområder for havbunnsmineraler. Det kan godt hende jeg er naiv, men at Kina bryr seg nevneverdig om hva Norge gjør eller ikke gjør, det har jeg ikke tro på, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp) til Altinget. 

Hans utgangspunkt er at det er viktig for Norge å få sikker tilgang til nok mineraler. 

– Vi vet at Kina rår over litt vel mye. Vi kan komme i en situasjon der vi ikke får tilgang til nødvendige mineraler for å utvikle morgendagens komponenter og utstyr. Derfor tror jeg denne åpningen er umåtelig viktig i et sikkerhetsperspektiv, sier Frp-politikeren. 

Han mener Norge med sin offshore- og subseakompetanse fra olje- og gassindustrien har gode muligheter til å ligge langt fremme og ta en posisjon innen gruvedrift på havbunnen.

Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp).
Stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp). Foto: Terje Pedersen / NTB

Høyre tror ikke Kina tar hensyn til Norge 

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (H) mener det er åpenbart at Kina er godt posisjonert, og at de kommer til å sette i gang med utvinning av havbunnsmineraler uavhengig av hva Norge gjør.

At Kina bryr seg nevneverdig om hva Norge gjør eller ikke gjør, det har jeg ikke tro på

Terje Halleland
Stortingsrepresentant (Frp)

– Kina er allerede først, og de har hittil ikke tatt hensyn til hva Norge gjør, og det tror jeg ikke de kommer til å gjøre heller, sier Thorheim til Altinget. 

Han tror det først og fremst er lønnsomheten som avgjør om land kommer til å drive med dette i stor skala eller ikke. 

– Det som er viktig, er at Norge lager et veldig ansvarlig og strengt miljømessig rammeverk for dette, fordi Norge har et omdømme som en nasjon som er veldig god på bærekraftig forvaltning av havområder. Vi må opprettholde det omdømmet. 

Thorheim mener Norge kan legge press på Kina og på internasjonale standarder med rammene vi lager for gruvedrift på havbunnen. 

– Derfor er det viktig at vi gjør dette veldig grundig, og setter standarder som er gode. Det er en oppgave som blir veldig viktig for oss i Høyre å bidra til, fordi vi mener rammeverket som er lagt fram ikke er godt nok.

Les også

Omtalte personer

Ola Elvestuen

Stortingsrepresentant Oslo (V), medlem, Energi- og miljøkomiteen
cand.mag. sosialantropologi, mellomfag i statsvitenskap og historie (Universitet i Oslo, 1994)

Kaja Lønne Fjærtoft

Seniorrådgiver, bærekraftig hav, leder, global havbunnsmineralpolitikk, WWF Internasjonalt
master, kystutvikling (NTNU, 2018), bachelor i zoologi/økologi (James Cook University, 2014)

Terje Halleland

Stortingsrepresentant (FrP), fraksjonsleder, Energi- og miljøkomiteen
byggmester

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024