Tone Wilhelmsen Trøen
 svarer 
Jan Christian Vestre

Hvordan vil statsråden sikre at barn med behandlingsresistent epilepsi fortsatt får hjelp gjennom et sterkt og samlet nasjonalt kompetansemiljø ved Spesialsykehuset for Epilepsi?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2222 (2023-2024)

Hvordan vil statsråden sikre at barn med behandlingsresistent epilepsi fortsatt får hjelp gjennom et sterkt og samlet nasjonalt kompetansemiljø ved Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE)?
I en nyhetssak på NTB 6. juni 2024 ble det rapportert om bekymringene rundt kuttene ved Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE). Oslo Universitetssykehus (OUS) har besluttet å legge ned 5 av 30 barnesenger ved SSE fra 1. april, noe som har skapt stor bekymring blant ansatte og pasienter. Kuttene betyr færre sykepleierstillinger og tap av uvurderlig kompetanse, noe som de mener kan få alvorlige konsekvenser for pasientsikkerheten. SSE er den eneste nasjonale behandlingstjenesten for behandlingsresistent epilepsi i Norge og tilbyr unike behandlingsalternativer som utredning til epilepsikirurgi og diettbehandling, som ikke finnes andre steder i landet. Over 25.000 personer fra hele landet har signert et opprop mot disse kuttene, og mange har delt personlige historier om hvordan SSE har vært livsviktig for dem. Derfor er det avgjørende å forstå hvordan regjeringen planlegger å sikre at SSE kan fortsette å tilby sine kritisk viktige nasjonale tjenester for barn med alvorlig epilepsi.

Svar fra onsdag 12. juni 2024

Den 6. juni i år møtte jeg representanter fra Epilepsiforbundet og tok imot signaturene fra oppropet.
Regjeringen skal sikre at alle får tilgang til gode helsetjenester av høy kvalitet, også pasienter med epilepsi. I tillegg til behandling og oppfølging i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, finnes et spesialisert utrednings- og behandlings-tilbud for pasienter med såkalt kompleks epilepsi. Dette tilbudet ivaretas av Nasjonal behandlingstjeneste i Avdeling for kompleks epilepsi ved Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus HF (tidligere Statens senter for epilepsi).
Til spørsmålet fra representanten har Helse- og omsorgsdepartementet innhentet informasjon fra Helse Sør-Øst RHF. Det regionale helseforetaket angir at reduksjonen på fem senger (av totalt 30) er gjort etter grundige utredninger og innebærer ingen reduksjon i tilbud eller kvalitet for pasientene. Behandlingstilbudet må omstilles i takt med pasientbehov og faglig utvikling. Oslo universitetssykehus ser lavere behov for senger nå enn tidligere, dette grunnet kortere liggetid og reduksjon i antall henvisninger. Ventetiden til behandling er også på vei ned, som uttrykk for at Oslo universitetssykehus har tilstrekkelig kapasitet til å videreføre et godt tilbud – selv med redusert sengetall. Videre presiseres det at endringen ikke vil gå ut over kompetansen i avdelingen. Stillingsreduksjonen knyttet til færre senger er også knyttet til stillinger som ikke arbeider direkte med pasienter.
Helse Sør-Øst RHF konkluderer med at pasientene ved denne avdelingen fremdeles vil få et høykompetent tilbud med tilstrekkelig kapasitet.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024