Seher Aydar
 svarer 
Jan Christian Vestre

Kan statsråden opplyse om når en strategi for kvinnehelse blir lagt fram?

«Statsråden svarer» er robotgenerert innhold som opprettes automatisk med data fra Stortingets base over de spørsmål som stilles av stortingsrepresentanter og besvares av regjeringens statsråder. Overskriftene er skrevet av Altinget. Altinget tar forbehold om feil i innholdet.

Spørsmål 2298 (2023-2024)

Det er enorme hull i behandlingstilbudet for kvinnesykdommer eller sykdommer som i hovedsak rammer kvinner. Regjeringa har varslet å legge fram en strategi for kvinnehelse i løpet av 2024.
Kan statsråden opplyse om når den blir lagt fram?

Svar fra fredag 21. juni 2024

Regjeringens arbeid med kvinnehelse og planen for kvinnehelsestrategien presenterte vi i Nasjonal helse- og samhandlingsplan (Meld. St. 9 (2023–2024). Videre har vi har lagt fram revidert nasjonalbudsjett.
Jeg ønsket å avvente Stortingets behandling av Nasjonal helse- og samhandlingsplan og revidert nasjonalbudsjett før vi ferdigstiller kvinnehelsestrategien, slik at vi kan ta inn vedtak som omhandler kvinners helse. I forbindelse med budsjettforliket om revidert nasjonalbudsjett ble det bestemt å sette av midler til å etablere en digital kvinnehelseportal for formidling av kunnskap om kvinnehelse og til å oppdatere nåværende og gi ny kjønnsspesifikk informasjon på helsenorge.no. Planen er derfor å legge strategien fram over sommeren.

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024