280 ENØK-millioner forsvant i budsjettforliket

SV fikk inn 850 millioner ekstra til klimatiltak i Enova, men mistet 280 øremerkede ENØK-millioner på veien. Ingen av de nye midlene er øremerket på samme måte, og det er uklart nøyaktig hvor mye budsjettpenger som går til energieffektivisering i bygg.

Partilederne Audun Lysbakken (SV), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kunne tirsdag kveld presentere sitt budsjettforlik. Der var 280 millioner øremerket energieffektivisering forsvunnet.
Partilederne Audun Lysbakken (SV), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kunne tirsdag kveld presentere sitt budsjettforlik. Der var 280 millioner øremerket energieffektivisering forsvunnet.Foto: Beate Oma Dahle / NTB
Elisabeth Bergskaug

En av de store gladnyhetene SV kunne skryte av da de og regjeringspartiene la fram den nye budsjettavtalen tirsdag kveld, var 850 millioner kroner ekstra til klimatiltak gjennom Enova. 

Samtidig forsvant det 280 millioner kroner øremerket til energitiltak andre steder i budsjettet. 

En tilskuddsordning for energitiltak i studentboliger med 141,5 millioner kroner i potten er strøket helt. Tilskuddsordningen for energitiltak i kommunale bygg er redusert med 138,5 millioner kroner. 

Etter det Altinget forstår, var det regjeringens forslag å kutte disse postene fra sitt eget budsjettforslag i forhandlingene, og særlig kuttet til energitilskudd i kommunale bygg var tungt for SV å gå med på. 

I budsjettforliket står det at de ekstra Enova-midlene skal gå til klimatiltak, uten at det er spesifisert nærmere hva det innebærer. SV opplyser til Altinget at ingen av midlene spesifikt er øremerket energieffektivisering. 

Stortingspolitiker Lars Haltbrekken (SV) sier likevel deler av pengene vil gå til energieffektivisering. 

– Dette budsjettet gir en historisk sum til klimatiltak i Enova. Da får Enova også en mye større mulighet til å støtte ENØK-tiltak som hjelper folk gjennom strømkrisa og dyrtiden, som var noe av det viktigste for oss i budsjettforhandlingene, sier Haltbrekken til Altinget. 

Han viser til at Stortinget i oktober vedtok å styrke satsingen på energieffektivisering gjennom Enova. 

– Det viderefører vi i dette budsjettet. Så trenger vi noen helt systematiske endringer for å nå målet om å spare 10 terrawattimer energi i bygg, medgir han. 

Oslo-byråd overrasket og skuffet 

Finansbyråden i Norges største kommune, Oslo, sier et ekstra tilskudd til energitiltak i kommunale bygg var svært velkomment. Han reagerer på kuttet i budsjettavtalen.

Russerne bruker energi som våpen og prøver å tvinge vår solidaritet med Europa i kne. Da er det feil å kutte midlene til energisparing

Einar Wilhelmsen
Finansbyråd i Oslo for MDG

– Jeg er ordentlig overrasket og skuffet, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) til Altinget. 

Han har en lang liste med energitiltak for kommunale bygg klare til gjennomføring i kommunen. Wilhelmsen understreker at Oslo allerede bruker mye penger på dette selv, men påpeker at høye strømregninger gjør det vanskeligere å finne midler til ENØK-tiltak rundt omkring i kommune-Norge. 

Vi er i en veldig spesiell situasjon der russerne bruker energi som våpen og prøver å tvinge vår solidaritet med Europa i kne. Da er det feil å kutte midlene til energisparing, særlig i bygningsmassen, når det kan frigjøre energi som hjelper oss å komme gjennom vinteren og neste år, sier MDG-politikeren. 

Han har ikke noen tro på at de ekstra Enova-midlene kommer energitiltak i kommunale bygg til gode. 

– SV er flinke til å fortelle at de bruker 850 millioner ekstra til Enova, men de glemmer å fortelle at de har tatt 280 millioner fra et annet sted. Klimatiltak hos Enova betyr vanligvis ikke energisparetiltak. SV burde heller tatt ned potten til Enova noe, og beholdt de 280 millioner øremerkede midlene til energitiltak, mener Wilhelmsen. 

Einar Wilhelmsen (MDG), finansbyråd i Oslo, er lite imponert over regjeringen og SVs prioriteringer i budsjettforliket.
Einar Wilhelmsen (MDG), finansbyråd i Oslo, er lite imponert over regjeringen og SVs prioriteringer i budsjettforliket. Foto: Heiko Junge / NTB

Studentsamskipnadene har prosjektene klare 

Også studentsamskipnadene er skuffet over at pengene de ble lovet da regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober nå er fjernet med et pennestrøk. 

– Det er veldig synd. Vi har jobbet med å kartlegge tiltak som kan søkes om i ordningen helt siden vi fikk beskjed om at dette lå inne i forslag til statsbudsjett, og har konkrete planer for midlene, sier Audhild Kvam, styreleder i Samskipnadsrådet.

Det er veldig synd. Vi har konkrete planer for midlene

Audhild Kvam
Styreleder i Samskipnadsrådet

De 14 studentsamskipnadene i Norge eier til sammen 44.000 studentboliger. Av disser 19.000 eldre enn 30 år, ifølge Kvam. 

– Vi har lenge jobbet for å få støtte til oppgraderinger. Mye av det handler om tiltak som kan forbedre energibesparelsen i bygg. De lokale samskipnadene ble veldig glade da dette tiltaket først kom. Nå er vi skuffet. 

SVs Lars Haltbrekken sier partiet gjerne skulle gitt penger til å energitiltak i studentboliger. 

– Men når vi får gjennomslag for viktige satsinger for SV, er det regjeringas ansvar å finne inndekning. Denne gangen måtte vi godta at det skjedde ved å flytte energisatsinger fra studentsamskipnadene til Enova, sier han. 

Rødt: – Mistenker at man reelt sett har kuttet 

Rødt har ingen tro på at betydelige deler av de ekstra Enova-midlene kommer til å gå til energitiltak i bygg. 

– Det står at midlene skal gå til klimatiltak. Erfaringsmessig, så tolker ikke Enova det som energieffektivisering. I verbalforslagene i budsjettavtalen står det heller ingenting om energieffektivisering. Jeg mistenker at man reelt sett har kuttet til energieffektivisering i bygg, sier Sofie Marhaug (R) til Altinget. 

Hun påpeker at stortingsvedtaket fra oktober som Lars Haltbrekken viser til, ikke er et budsjettvedtak. 

– Vedtaket sier at Enova skal få et tilleggsmandat som gjør at de også kan gi støtte til for eksempel varmepumper og mindre energieffektiviseringstiltak, som å bytte ut vinduer eller renovere bare deler av et bygg. Selv om man åpner for det, er det ikke gitt at det skjer, sier Marhaug.

Jeg mistenker at man reelt sett har kuttet til energieffektivisering i bygg

Sofie Marhaug
Stortingsrepresentant (R)

Hun sier Rødt vil forsøke å redde de 280 ENØK-millionene når energi- og miljøkomiteen behandler det endelige budsjettet. 

– Vi lager et verbalforslag om at 280 av de 850 Enova-millionene skal øremerkes energieffektivisering, og inviterer alle partier til å være med på det, sier Marhaug. 

Rødt-politikeren viser til vedtaket i oktober, og sier hun tror intensjonen til Stortinget er at Enova skal bruke mer penger på energieffektivisering enn de gjør i dag. Hun håper derfor å få med seg flertallet på å øremerke midler.

Sofie Marhaug (R) sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og frykter budsjettforliket mellom SV og regjeringen betyr en redusert satsing på energieffektivisering.
Sofie Marhaug (R) sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, og frykter budsjettforliket mellom SV og regjeringen betyr en redusert satsing på energieffektivisering. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Klimaministeren: Minst én milliard til ENØK 

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) har ikke et klart svar på nøyaktig hvor mye penger i statsbudsjettet for neste år som nå går til energieffektivisering i bygg.

Han sier til Altinget at regjeringen jobber med å følge opp stortingsvedtaket om å styrke satsingen på energieffektivisering i Enova. Svaret på hvor mye penger som skal gå til ENØK og hvem som skal forvalte dem, kommer der. 

Han påpeker at det i 2023 går veldig mye mer penger til Enova totalt, med en økning på 1,4 milliarder kroner i forhold til i 2022. 

– I tillegg har vi en stor bedriftspakke med strømstøtte inkludert energitiltak. Summen av midler som også vil kunne brukes til ENØK er gått opp, men øremerkingen er borte. Vi har som mål at de som trenger det mest skal få mest støtte, og at vi ikke skal betale for noe folk uansett gjør, sier Eide. 

Han sier det er mulig å bruke deler av midlene fra budsjettenigheten til ENØK-tiltak, men at man også kan bruke penger som lå inne fra før. 

– Vi regner med det i hvert fall er en god milliard som går til ulike former for ENØK-tiltak, minst, men de ligger litt ulike steder i systemet. Det er så presist jeg kan si det nå.

Les også

Omtalte personer

Lars Haltbrekken

Stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag, leder, Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid, medlem, energi- og miljøkomiteen

Espen Barth Eide

Utenriksminister (Ap)
Cand.polit i statsvitenskap (Universitetet i Oslo 1993)

Sofie Marhaug

Stortingsrepresentant for Hordaland, medlem, energi- og miljøkomiteen, medlem, Stortingets valgkomité

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00