Analyse av 
Veslemøy Hedvig Østrem

Dette prinsippet er avgjørende for om Terje Aasland klarer å gjenreise tilliten etter Fosen-saken

Idet den heftigste strømkrisa var i ferd med å roe seg, fikk han en kraftfull og effektiv menneskerettsaksjon i fanget. Nå skal olje- og energiminister Terje Aasland manøvrere mellom rettsvesen, aksjonister og utbyggere, samtidig som politiske motstandere tyr til hardere skyts.

Idet den heftigste strømkrisa var i ferd med å roe seg, fikk olje- og energiminister Terje Aasland en menneskerettsaksjon i fanget. 
Idet den heftigste strømkrisa var i ferd med å roe seg, fikk olje- og energiminister Terje Aasland en menneskerettsaksjon i fanget.  Foto: Fredrik Varfjell / NTB
Veslemøy Hedvig Østrem

Ting tar tid. Noen ganger tar det tiår å få godkjent en ny veistubb eller en rørledning. Konsesjoner er også årelange prosesser med mange faser. Det er det gode grunner til. Natur skal beskyttes, eiendomsforhold avklares. Areal-dialoger er heftige saker, ikke bare i reinbeitedistrikter.

Når det er slik som kommunal- og forvaltningskomiteen fikk fortalt på sin tur til Finnmark i forrige uke, at kun 12,5 prosent av alle konsesjonssøknader i Finnmark får ja, mens rundt 40 prosent aksepteres sør i landet, kan man peke på «krevende reineiere med særretter».

Men man kan også peke på at forvaltning og politikk forholder seg ekstra varsomt til flere sårbarheter i våre nordligste fylker. Det handler om menneskerettigheter beskyttet av både internasjonale konvensjoner og Norges Grunnlov, om urfolks rettigheter til kulturutøvelse, og det handler om sårbar arktisk natur og klimaendringer.