Fortsatt ingen enighet i Nord-Fosen. Dette er Sør-Fosen-avtalen

Sør-Fosen sijte godtar av vindturbinene i Storheia vindkraftverk blir stående. Til gjengjeld får de syv millioner i årlig kompensasjon, nytt areal til vinterbeite og vetorett mot videre vindkraftdrift etter 2044.

Daglig leder Tom Kristian Larsen i Fosen Vind, leder Leif Arne Jåma i Sør-Fosen sijte og olje- og energiminister Terje Aasland, etter at meklingen mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind har resultert i en minnelig avtale mellom partene. 
Daglig leder Tom Kristian Larsen i Fosen Vind, leder Leif Arne Jåma i Sør-Fosen sijte og olje- og energiminister Terje Aasland, etter at meklingen mellom Sør-Fosen sijte og Fosen Vind har resultert i en minnelig avtale mellom partene. Foto: Arvid Samland/Olje- og energidepartementet / NTB
0:000:00