Debatt

GRID-Arendal: Skal oljelobbyen bestemme innholdet i ny plast-traktat?

Plastforurensning er sentralt i de tre globale miljøkrisene verden står overfor: Forurensning, tap av biodiversitet og klimaendringer. 23.–29. april avholdes det fjerde internasjonale forhandlingsmøtet om en traktat som skal stoppe plastforurensningen på kloden. Men det er få som tør å si «når» en traktat kan være i mål, skriver Maria Dalby og Lars Stordal ved GRID-Arendal.

Plastforurensning er sentralt i de tre globale miljøkrisene verden står overfor: Forurensning, tap av biodiversitet og klimaendringer, skriver Maria Dalby og Lars Stordal fra GRID-Arendal.
Plastforurensning er sentralt i de tre globale miljøkrisene verden står overfor: Forurensning, tap av biodiversitet og klimaendringer, skriver Maria Dalby og Lars Stordal fra GRID-Arendal.Foto: AP Photo/Armin Durgut
Maria Dalby
Lars Stordal
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

For litt over to år siden bestemte FNs høyeste beslutningsorgan for miljø, UNEA, at verden skulle forhandle frem en ny traktat som skal stoppe plastforurensning. Det var en historisk beslutning. Dette kan bli en ny internasjonal lov som faktisk gjør en forskjell. Plastforurensning er sentralt i de tre globale miljøkrisene verden står overfor: Forurensning, tap av biodiversitet og klimaendringer.

Tidsrammen for å få forhandlet traktaten ferdig er ambisiøs. Vanligvis tar det flere år å forhandle frem slike avtaler, men denne skal være klar allerede i slutten av 2024. Utfordringene er store, og interessene enda større. 

Les også

Mye uthalingstaktikk

Klima- og miljødepartementet inviterte til et innspillsmøte om traktaten høsten 2022, for å sikre at alle relevante interessenter ble hørt i prosessen. Rett før møtet hadde en stor gruppe forskere underskrevet et opprop hvor de forlangte at den nye traktaten skal basere seg på vitenskap, altså ikke synsing eller ønsketenkning. Møtet var interessant, ikke minst fordi det ble klart at en ny traktats suksess ikke nødvendigvis avhenger av hvor mange land som underskriver den, men hvor modige man tør å være. 

Dette er INC
 • INC-4, den fjerde sesjonen av «Intergovernmental Negotiating Committee for a legally binding instrument to end plastic pollution», skjer i Ottawa, Canada, fra 23. til 29. april.
 • Representanter for nasjonale regjeringer og interessenter fra hele verden vil delta for å forhandle om en bindende avtale som tar sikte på å løse plastforurensning, dette er en viktig milepæl i den globale innsatsen for å bekjempe plastforurensning.
 • Plastforurensning utgjør en alvorlig trussel mot økosystemer, dyreliv og menneskers helse. Avtalen er en mulighet for nasjoner for å samarbeide, utveksle ideer og utforme effektive strategier for å begrense denne store miljøutfordringen.
 • Resolusjonen (5/14) er bakgrunnen for forhandlingene. Executive Director, Inger Andersen, fra FNs miljøprogram (UNEP) er den som offisielt har nedsatt INC.
 • Den nye plasttraktaten skal baseres på en gjennomgripende tilnærming, og ta for seg hele livssyklusen til plast, inkludert produksjon, design og avfallshåndtering.
 • INC begynte sitt arbeid i andre halvdel av 2022, med ambisjonen om å fullføre forhandlingene innen utgangen av 2024.
 • Den første sesjonen av INC (INC-1) fant sted i Punta del Este, Uruguay fra 28. november til 2. desember 2022, etterfulgt av en andre sesjon (INC-2) fra 29. mai til 2. juni 2023 i Paris, Frankrike, og en tredje sesjon (INC-3) fra 13. til 19. november 2023 i Nairobi, Kenya.
 • Den fjerde sesjonen (INC-4) er planlagt fra 23. til 29. april 2024 i Ottawa, Canada, og den femte sesjonen (INC-5) fra 25. november til 1. desember 2024 i Busan, Republikken Korea.

Kilde: GRID-Arendal.

GRID-Arendal har fulgt prosessen rundt traktaten, den såkalte INC-prosessen, som nå er mer enn halvveis. I slutten av april skal det fjerde forhandlingsmøtet finne sted i Canada, og hvorvidt resultatet blir vellykket, gjenstår å se. De tidligere forhandlingsmøtene har vært preget av mye uthalingstaktikk. Mange knep er blitt brukt for å vanne ut den traktaten som verden så sårt trenger. Særlig blant oljeproduserende land har det blitt brukt mange diplomatiske midler for å forhale prosessen. Man har ikke engang kunnet enes om en «forhandlingsprotokoll».

Disse forhandlingene er de første om en miljøtraktat hvor man ikke er enige om å la flertallet bestemme, dersom man ikke kan oppnå konsensus i en sak. Det betyr i praksis at hvert eneste land kan nedlegge veto, og dermed hindre den fremgangen som man nettopp på grunn av den stramme tidsrammen trenger.  

Det ble klart at en ny traktats suksess ikke nødvendigvis avhenger av hvor mange land som underskriver den, men hvor modige man tør å være.

Maria Dalby og Lars Stordal
GRID-Arendal

Massiv motkampanje

CIEL (Senter for internasjonal miljølovgivning) lagde en oversikt etter siste forhandlingsmøte, som viste at 143 lobbyister fra kjemi- og oljeindustrien deltok på INC-3, en økning på 36 prosent fra INC-2. Fra de små landenes delegasjoner deltok 70 personer, og 38 forskere deltok på samme møte. Det blir spennende å se hvordan tallene utvikler seg for INC-4 og -5.

Utfordringen er at når store industriinteresser er så massivt til stede, med deres ressurser, sliter sivilsamfunnsorganisasjoner (NGOer), forskere og miljøaktivister med å få deres budskap ut til delegatene. Center for Climate Integrity (CCI) avslørte nylig, via lekkede dokumenter, at det har vært en PR-kampanje fra fossilindustrien rettet mot dette. De hevder i rapporten The Fraud of Plastic Recycling at oljeindustrien og plastindustrien har bedratt offentligheten i flere tiår og forårsaket plastavfallsproblemet. Det er selvfølgelig viktig å skjelne mellom norsk virkelighet og den amerikanske, og hvilke aktører som faktisk har gjort hva.

I GRID-Arendal opplever vi at vi utsettes for en massiv kampanje fra aktører som vi kan se har tilknytning til disse selskapene, når vi deler våre rapporter om plastproblematikken. Det er bra med en dialog om hva som bør gjøres, men her ender vi opp i diskusjoner rundt om det i det hele tatt er en utfordring med plast, eller hvorvidt UNEP (FNs miljøprogram) er en kriminell organisasjon. Det er ingen tjent med. 

Om plastforurensning
 • Global bruk av plast har vokst massivt de siste 70 årene, og nådde anslagsvis 460 millioner tonn i 2019.
 • Plast er et nyttig og mangfoldig materiale som er en nyttig del av livene våre med mange unike egenskaper, inkludert holdbarhet, lett vekt og rimelig pris.
 • Til tross for de mange fordelene, har plast også en negativ side, med den nåværende skalaen av produksjon, bruk av kjemikalier, manglende gjenbruk og dårlig håndtering av plastavfall som forårsaker betydelige miljøpåvirkninger. Dette påvirker de tre globale miljøkriser: klimaendringer, tap av natur og biodiversitet, samt forurensning av jord, vann og luft.

Kilde: GRID-Arendal.

Vil at naturens stemme blir hørt

En ny traktat handler ikke om et totalforbud mot plast. Det handler om å finne løsninger på en global miljøutfordring, som hvert enkelt land ikke kan løse alene. Forhandlingene bør derfor handle om å få produksjonen ned til et bærekraftig nivå og begrense bruken av kjemiske tilsetningsstoffer, så vi sikrer at plasten vi omgir oss med, ikke er farlig for naturen og helsen vår. Videre handler det om å forme plastprodukter slik at de lettere kan gjenbrukes og resirkuleres. 

Det handler om å finne løsninger på en global miljøutfordring, som hvert enkelt land ikke kan løse alene.

Maria Dalby og Lars Stordal
GRID-Arendal

GRID-Arendal har det siste året jobbet aktivt med delegasjoner fra fem vestafrikanske land for å sikre oss at de vet hva som vil gagne deres land best. Ikke ut fra et økonomisk perspektiv, men ut fra naturens premisser. Vi kan ikke la kjemi- og oljeindustrien diktere fremtidens miljøtraktater. Problemene er altfor store til det, og uten modige politiske beslutninger, vil vi mangle handling.

FNs miljøprogram jobber intenst for å legge til rette for at forhandlingene skal ende opp i en traktat ved årets slutt. Men det er få som tør å si «når» vi får en traktat; I stedet snakkes det om at vi «forhandler» en traktat. Dette viser med tydelighet at vi har en utfordring som flere bør få øynene opp for og involvere seg i. Utfordringen er å få landet en traktat, samt hvor ambisiøs den blir. Vi vil at naturens stemme blir hørt, klart og tydelig. 

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00