Grønt overblikk uke 7: Rapport om naturtap og internasjonal energikonferanse i Oslo

Denne uken legger Naturrisikoutvalget frem en rapport om hvordan samfunnet kan bli berørt av naturtap. På Holmenkollen samles norske og internasjonale toppledere til Oslo Energy Forum, og i Trondheim arrangeres et kommunalpolitisk toppmøte der klimaministeren deltar.

0:000:00