Debatt

Hva skal Norge bidra med til verden?

Den kommende uken skal Norge markere seg på FNs klimatoppmøte i Dubai. Spørsmålet som reiser seg er: Hva skal vi bidra med av nye og banebrytende løsninger som verden så desperat trenger, spør Øystein Eriksen Søreide og Tarje Bjørgum fra Abelia.

Den kommende uken skal Norge markere seg på FNs klimatoppmøte i Dubai. Spørsmålet er hva Norge skal bidra med, skriver Øystein Eriksen Søreide og Tarje Bjørgum fra Abelia.
Den kommende uken skal Norge markere seg på FNs klimatoppmøte i Dubai. Spørsmålet er hva Norge skal bidra med, skriver Øystein Eriksen Søreide og Tarje Bjørgum fra Abelia.Foto: Joshua A. Bickel / AP Photo
Øystein Eriksen Søreide
Tarje Bjørgum
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

La oss være ærlige med oss selv: Midt i mørketid, rentesjokk, og økende strømpriser, sitter vi godt på den gyldne gren. Vi er lottovinneren fra nord, med en økonomi i rimelig god stand og 16000 milliarder kroner på bok. Kanskje på tide å legge noe i den globale julekrybben?

Men hva skal vi egentlig bidra med? Om vi ser på den offisielle norske næringslivsdelegasjonen som følger statsministeren til Dubai, finner vi tradisjonelle selskaper som Aker, Equinor, Hydro, og Yara. Disse er utvilsomt viktige, men bør vi ikke utfordre oss selv til å tenke bredere enn kun å vise frem tradisjonell industri?

Les også

Bør vi ikke utfordre oss selv til å tenke bredere enn kun å vise frem tradisjonell industri

Øystein Eriksen Søreide og Tarje Bjørgum
Administrerende direktør og leder for bærekraft i Abelia

La oss ta et lite steg tilbake. Verden er nå i det som eksperter kaller permakrise, en tilstand av permanent sammenvevde kriser. Jordsmonn blir ødelagt. Havet forsures i rekordtempo. Biodiversiteten, selve grunnlaget for liv er reelt truet. Krig og konflikter skaper store folkemengder på vandring. "Alt henger sammen med alt," sa Gro, og hun hadde rett.

Å løse dette krever mer enn bare å erstatte fossile brensler med fornybar energi. Å kun fokusere på utslippsreduksjoner er som å bare se på én del av puslespillet. Dette klimatunnelsynet har fått lov til å dominere den norske klima- og næringspolitikken i lang tid. Vi har blitt så fiksert på karbonkutt at vi overser andre viktige aspekter ved bærekraft og miljø. Klimautvalget 2050 har nylig påpekt dette. Politikken er ikke basert på tilstrekkelig kunnskap.

Å kun fokusere på utslippsreduksjoner er som å bare se på én del av puslespillet

Øystein Eriksen Søreide og Tarje Bjørgum
Administrerende direktør og leder for bærekraft i Abelia

Derimot har vi mye å bidra med. I Norge finnes kunnskaps- og teknologibedrifter, nye oppstartsbedrifter som tenker smartere, mer helhetlig, og bredere, men som kanskje ikke har råd eller tid til å vise seg frem fra en paviljong i Dubai.

Som NoMy, som skaper neste generasjons matsystem gjennom å bruke naturens soppstruktur til å lage proteiner, fôr og mat. Eller Gelato, som snur opp ned på den globale handelsstrømmen og muliggjør at du kan 3D-printe lokalt det du trenger, fremfor å sende den samme varen jorda rundt. Eller Down to Earth, som på naturlig vis trekker karbondioksid ut av lufta og lagrer den i naturen der den hører hjemme. Slikt trenger verden mer av.

All nærings- og samfunnsutvikling må handle om hvordan vi kan skape løsninger som gjør verden reelt bedre, for mennesker og planeten

Øystein Eriksen Søreide og Tarje Bjørgum
Administrerende direktør og leder for bærekraft i Abelia

Abelia mener vi må gjøre det bedre. En hærskare av nytenkende oppstartsselskaper står klare til å bidra med innovasjonskraft til verden, med systeminnovasjon som ledestjerne. All nærings- og samfunnsutvikling må handle om hvordan vi kan skape løsninger som gjør verden reelt bedre, for mennesker og planeten. Vi trenger en bredere tilnærming som sikrer både biologisk mangfold, bevaring av knappe ressurser og som også bidrar til sosial rettferdighet.

Det grønne skiftet, slik det er i dag, er ikke bærekraftig

Øystein Eriksen Søreide og Tarje Bjørgum
Administrerende direktør og leder for bærekraft i Abelia

Det begynner å gå opp for stadig flere: Det grønne skiftet, slik det er i dag, er ikke bærekraftig. Det er ikke nok å satse på fornybar energi hvis vi ikke samtidig tar vare på naturen og skaper reelt bærekraftige løsninger. Å jage 2030-målene med kortsiktige tiltak vil straffe seg på lang sikt. Vi utsetter innføring av sirkulære, nyskapende og bærekraftige forretningsmodeller samtidig som vi mister av syne hvordan vi utvikler løsninger som samarbeider med naturen.

Norge har erobret både tinder og poler før. La oss erobre verden med visjonære ideer og reelt bærekraftige løsninger denne gangen.

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00