Spaltist:  
Bård Ludvig Thorheim

Hvor kan flytende havvind bli mest lønnsomt?

Det er mildt sagt pussig at regjeringen kun gir utlysninger til flytende havvind utenfor kysten av Sør-Norge i første omgang (2025), og ingen nord for Stad. Man burde gått for begge deler på samme tid. Regjeringen kan neppe ha fått med seg at det går et skarpt værskille ved Stad, skriver stortingsrepresentant og spaltist Bård Ludvig Thorheim (H).

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB/Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre
Bård Ludvig Thorheim

Flytende havvind er et pionerarbeid. Løsningene frem til i dag er å sette en flyterigg under ei vindmølle. Det gir dyr strøm og krever store subsidier å realisere, slik vi har testet ut med Hywind tampen, nettopp for å tilegne oss mer kunnskap for å bygge smartere konstruksjoner i fremtiden. 

Patentene i dag på nye konstruksjoner for flytende havvind er mange og lovende. Teknologien om 20 år for flytende havvind kan potensielt konkurrere godt på pris, bli rimeligere enn bunnfast havvind, og utgjøre en enorm fornybar kraftkilde. Samtidig er det stor usikkerhet knyttet til utviklingen.

Pussig prioritering fra regjeringen

Vi politikere har både anledning og plikt til å gjøre noen vurderinger omkring hvilke områder vi konsekvensutreder og utlyser først og sist

Bård Ludvig Thorheim
Stortingsrepresentant (H)

Når vi på høyresiden i politikken blir spurt om lønnsomheten i et prosjekt, er gjerne svaret at det må private investorer vurdere for hvert enkelt utlyst område og ut fra de rammevilkårene som er gitt. Likevel mener jeg at vi fra politisk hold har både anledning og plikt til å gjøre noen vurderinger omkring hvilke områder vi konsekvensutreder og utlyser først og sist, selv om vi ikke skal legge oss opp i investeringsbeslutninger fra private aktører. 

Det er på denne bakgrunnen det er mildt sagt pussig at regjeringen kun gir utlysninger til flytende havvind utenfor kysten av Sør-Norge i første omgang (2025), og ingen nord for Stad. Man burde gått for begge deler på samme tid. 

Regjeringen kan neppe ha fått med seg at det går et skarpt værskille ved Stad. Sintef har stadfestet at det omtrent er null korrelasjon mellom når det blåser nord for dette værskillet sammenlignet med sør.

Les også

Begår en strategisk feil

Regjeringen begår en strategisk feil ved å ikke inkludere modne områder nord for Stad i de første utlysningene

Det aller meste av havvind i Europa bygges ut sør i Nordsjøen hvor havvindparker vil gi kraft på omtrent samme tid. Det er derfor sannsynlig at kraftproduksjon fra havvind i nord langs norskekysten kan balansere det norske og nordiske kraftsystemet på en meget gunstig måte, og vise seg å bli svært verdifull. I tillegg vil slik produksjon sikre kraftoverskudd og industrimuligheter i den nordligste regionen på lik linje med utviklingen i resten av landet.

De borgerlige partiene på Stortinget står sammen om å erkjenne disse åpenbare sammenhengene og se behovet for en likebehandling mellom nord og sør. Det er derfor uforståelig at regjeringen vil stemme ned et forslag om å utlyse områder for havvind utenfor Nordlandskysten på samme tid som områdene i sør. Saken skal straks avgjøres i Stortinget. 

Det må være de private aktørene som avgjør hvilke områder de ser størst lønnsomhet i og vil bygge ut først, men regjeringen begår en strategisk feil ved å ikke inkludere modne områder nord for Stad i de første utlysningene. Dette kan få store følgefeil for den fremtidige utviklingen av havvind og kraftsystemet.

Altinget Klima og Energis spaltister:

Altinget Klima og Energi har seks faste spaltister. De skriver innlegg om aktuelle politiske saker hver sjette uke. Dette er spaltistene:

  • Bård Ludvig Thorheimstortingsrepresentant (H) og medlem av energi- og miljøkomiteen.
  • Ingrid Lilandnestleder i Miljøpartiet De Grønne.
  • Knut Einar Rosendahlprofessor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen ved NMBU. Han forsker på miljø- og energiøkonomi, og leder det regjeringsutnevnte Teknisk beregningsutvalg for klima.
  • Benedicte Solaasdirektør klima og miljø i Offshore Norge, og kommunestyrerepresentant (Ap) i Stavanger kommune.
  • Marte Hansen Hauganleder i Changemaker.
  • Geir Ramnefjellsjef for myndighetsspørsmål i Deep Wind Offshore. Tidligere politisk redaktør og politisk kommentator i Dagbladet.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00