Debatt

Klima- og miljødepartementet: Økte klimaambisjoner er ikke bare skryt

Spires leder Elise Åsnes bagatelliserer i et ferskt debattinnlegg at Norges klima- og miljøminister har fått det ærefulle oppdrag å fasilitere verdens forhandlinger om utslippsreduksjoner. Men det er ingen enkel oppgave Espen Barth Eide og Norge, sammen med Singapore, har fått, skriver Ragnhild Sjoner Syrstad, statssekretær (Ap) i Klima- og miljødepartementet.

«For at FN-systemet skal ha høy klimaintegritet er det avgjørende at ingen utslippskutt dobbelttelles. Akkurat det sørget Espen Barth Eide for da han forhandlet regelverket knyttet til globale kvotekjøp under klimatoppmøtet i Glasgow. Det er hans fremtredende rolle i disse forhandlingene som nå gjør at han blir tildelt oppgaven med å få enighet blant landene om nok globale utslippskutt», skriver statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Ragnhild Sjoner Syrstad.
«For at FN-systemet skal ha høy klimaintegritet er det avgjørende at ingen utslippskutt dobbelttelles. Akkurat det sørget Espen Barth Eide for da han forhandlet regelverket knyttet til globale kvotekjøp under klimatoppmøtet i Glasgow. Det er hans fremtredende rolle i disse forhandlingene som nå gjør at han blir tildelt oppgaven med å få enighet blant landene om nok globale utslippskutt», skriver statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Ragnhild Sjoner Syrstad.Foto: Fredrik Varfjell/NTB
Ragnhild Sjoner Syrstad
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Det pågår raske endringer i verdens energibruk nå, men vi er dessverre fortsatt langt unna Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader innen utgangen av dette århundret. FNs klimapanel peker på at verden trolig vil passere denne grensen (midlertidig) allerede om et tiår.

Det trengs et globalt krafttak om vi skal ha sjanse til å bremse oppvarmingen. 

Mange ser ut til å glemme at Norges innmeldte klimamål til FN til syvende og sist blir til utslippskutt.

Ragnhild Sjoner Syrstad
Statssekretær (Ap), Klima- og miljødepartementet

Tallet på alles lepper før klimatoppmøtet i Dubai er én komma fem. Hovedutfordringen på klimatoppmøtet er å gi en troverdig respons på at verden tror på det nedre intervallet i Parisavtalen.

Ikke alle land deler den oppfatningen. Noen land mener at de ikke trenger å øke innsatsen. og at det viktigste er at rike land skal ordne opp, både ved å kutte utslippene enda mer og finansiere kutt i utviklingsland. Ja, industriland har en ledende rolle, både i utslippskutt og klimafinansiering. Men gitt at det meste av utslippene i dag skjer i utviklingsland, trenger vi at alle bidrar og sikrer et felles løft på utslippsreduksjoner. 

Les også

Økte ambisjoner er ikke bare skryt

Spire kritiserer Norge i det internasjonale klimaarbeidet. Elise Åsnes karakteriserer Norges økte klimaambisjoner som rent skryt. Det finnes mange gode grunner til å skryte av dette. Det er først og fremst fordi økte klimaambisjoner ikke bare er skryt, men ytterst nødvendige oppjusteringer for at verden skal komme nærmere det målet vi har satt.

Mange ser nemlig ut til å glemme at Norges innmeldte klimamål til FN til syvende og sist blir til utslippskutt. Da vi økte ambisjonene, reduseres de forventede utslippene tilsvarende. Det skjer både gjennom oppfølging på hjemmebane, men også gjennom en sikkerhetsmekanisme i innmeldingen som sikrer at vi kan nå vårt mål. 

Norge har meldt inn økte ambisjoner for både å vise at det er mulig, og for å trekke flere land i samme retning. Det er tross alt en global dugnad.

Ragnhild Sjoner Syrstad
Statssekretær (Ap), Klima- og miljødepartementet

Dersom alle verdens land etterlever sine klimamål, ligger verden an til en global oppvarming på 2,5 grader. Det er altfor høyt. At flere strekker seg lenger og utvider sine ambisjoner, vil derfor være avgjørende for at verdens oppvarming begrenses langt mer enn de utsiktene vi har nå. Målet er godt under 2 og så nære 1,5 grad som mulig.

Vi merker allerede nå konsekvensene av 1,1 grads oppvarming. For hver desimal temperaturene stiger vil det være forskjellen på være og ikke-være for mange sårbare områder i verden. Norge har meldt inn økte ambisjoner for både å vise at det er mulig, og for å trekke flere land i samme retning. Det er tross alt en global dugnad.

Et utslippskutt er et utslippskutt

Spire-lederen kritiserer også kvotekjøp. I Norges innmelding til FN står det tydelig at Norge skal samarbeide med EU om å nå våre klimamål. I tillegg står det et forbehold om at dersom – mot formodning – den ambisiøse, felleseuropeiske klimapolitikken skulle vise seg å ikke være tilstrekkelig for å ta ned utslippene med 55 prosent, må Norge hente inn de siste tonnene i form av utslippskutt utenfor EU. Dette er en sikkerhetsmekanisme som sikrer at et mål er lik tilsvarende mengde tonn CO2-ekvivalenter kuttet. For verden og atmosfæren er dealen fremdeles like bra. Et utslippskutt er et utslippskutt. 

For at FN-systemet skal ha høy klimaintegritet er det avgjørende at ingen utslippskutt dobbelttelles.

Ragnhild Sjoner Syrstad
Statssekretær (Ap), Klima- og miljødepartementet

For at FN-systemet skal ha høy klimaintegritet er det avgjørende at ingen utslippskutt dobbelttelles. Akkurat det sørget Espen Barth Eide for da han forhandlet regelverket knyttet til globale kvotekjøp under klimatoppmøtet i Glasgow. Det er hans fremtredende rolle i disse forhandlingene som nå gjør at han blir tildelt oppgaven med å få enighet blant landene om nok globale utslippskutt. Dette arbeidet må vi heie fram!

Norge skal både bidra til ambisiøst internasjonalt klimaarbeid og nasjonal innsats. På mange måter er regjeringens Klimastatus og -plan (Grønn bok) vår egen gjennomgang.  Vi analyserer hvordan vi ligger an i forhold til klimamålene våre og hvordan vi må skjerpe innsatsen. Til forskjell fra de globale føringene om femårige gjennomganger gjør vi nå dette hvert år her hjemme. En slik hyppighet tvinger fram tilstrekkelige utslippskutt og vil gi resultater. 

Les også

Omtalte personer

Elise Åsnes

Leder, Spire
master i utviklingsstudier

Espen Barth Eide

Utenriksminister (Ap)
Cand.polit i statsvitenskap (Universitetet i Oslo 1993)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00