Klimaministeren mottok forslag til ny motorferdsellov: – Må sikre en god balanse mellom de ulike hensynene

Et forslag om en helt ny lov ble lagt frem for klimaministeren tirsdag. Han var positiv og gjorde klart at forslaget ikke skal legges i skuffen. 

Andreas Bjelland Eriksen garanterer at forslaget ikke skal legges i skuffen. Her er han, passende nok, avbildet i naturen. 
Andreas Bjelland Eriksen garanterer at forslaget ikke skal legges i skuffen. Her er han, passende nok, avbildet i naturen. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
0:000:00