Analyse av 
Magnus Takvam

Knusende miljøseier i retten kan bidra til å svekke regjeringen i olje- og klimapolitikken

Oslo Tingretts konklusjon om at godkjennelsen av tre oljefelt er ugyldig, er en stor seier for miljøorganisasjonene som saksøkte staten. Det er usikkert hvilke direkte konsekvenser tingsrettsdommen får for selve produksjonen, når avgjørelsen etter hvert blir rettskraftig. Dommen kan, uavhengig av endelig konklusjon, bidra til å svekke regjeringen i olje- og klimapolitikken på generelt grunnlag, mener politisk kommentator Magnus Takvam i Altinget.

Dommen kan svekke regjeringens argumentasjon i oljepolitikken på et sentralt punkt, selv om hovedkonklusjonen i dommen kan bli endret i den videre rettsprosessen, skriver politisk kommentator Magnus Takvam i Altinget etter Oslo Tingretts dom mot staten torsdag. 
Dommen kan svekke regjeringens argumentasjon i oljepolitikken på et sentralt punkt, selv om hovedkonklusjonen i dommen kan bli endret i den videre rettsprosessen, skriver politisk kommentator Magnus Takvam i Altinget etter Oslo Tingretts dom mot staten torsdag. Foto: Montasje: NTB/Emilie Holtet / Altinget/Arthur Cammelbeeck
Magnus Takvam

Et hovedpunkt i torsdagens avgjørelse i Oslo Tingrett handlet om forholdet mellom jus og politikk. Retten slår entydig fast at det er myndighetenes og politikernes ansvar å avveie ulike hensyn og fatte de vedtak de mener er riktige i olje- og klimapolitikken. Striden i denne aktuelle saken har vært om de globale klimakonsekvensene av norsk olje og gassproduksjon skal belyses i utredningene før det blir gitt endelig klarsignal til produksjon. 

Departementet argumenterte slik for en begrenset tolkning, der bare de lokale miljøvirkningene i Norge skulle utredes i den endelige tillatelsen til produksjon og utbygging (PUD), og ikke de globale virkningene:

«Dette er ikke virkninger av selve utbyggingsprosjektet i Norge, herunder produksjon og drift i Norge, men senere virkninger som følge av sluttbrukeres eventuelle forbrenning av de produktene de kjøper».

Altinget logoKlima og Energi
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om klima og energi samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00