Debatt

Miljøorganisasjonene: Alle vil redde naturen, men hvordan skal vi gjøre det?

Tiden for å bygge ned natur bit-for-bit må være over. Tydelige politikere med solide verktøy kan både bevare og reparere naturen. Det skriver Norges største miljøorganisasjoner i et innlegg om Naturavtalen.

Naturen ødelegges ikke fordi noen har et mål i seg selv om å ødelegge natur, men fordi naturen stadig taper kamper mot andre interesser, både i budsjettspørsmål, reguleringsspørsmål og utbyggingssaker, skriver artikkelforfatterne. 
Naturen ødelegges ikke fordi noen har et mål i seg selv om å ødelegge natur, men fordi naturen stadig taper kamper mot andre interesser, både i budsjettspørsmål, reguleringsspørsmål og utbyggingssaker, skriver artikkelforfatterne. Foto: Halvard Alvik / NTB
Truls Gulowsen
Anja Bakken Riise
Karoline Andaur
Christian Steel
Kjetil Aa. Solbakken
Elise Åsnes
Kathrine Sund-Henriksen
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Tydelige politikere med solide verktøy kan både bevare og reparere naturen.

Miljøbevegelsen i Norge har samlet over 300 tiltak som klima- og miljøminister Espen Barth Eide kan gå løs på med en gang. «For Naturen» er en veileder politikere bør bruke for å trappe opp naturpolitikken i Norge.

– Det er en egenverdi å ha så samstemte anbefalinger, sa Espen Barth Eide da vi overleverte ham rapporten. Akkurat som med naturens egenverdi, forventer vi at egenverdien motiverer til konkret politisk handling. 

Miljølovene må bli skarpere og tydeligere. Tiden for å bygge ned natur bit-for-bit må være over. 

Vi ber om mer kontroll, flere konsekvenser når det går dårlig, og flere forpliktelser. Vi trenger lovverk, uavhengig kunnskap og bedre planlegging.

Beskyttelse på flere måter

Naturen ødelegges ikke fordi noen har et mål i seg selv om å ødelegge natur, men fordi naturen stadig taper kamper mot andre interesser, både i budsjettspørsmål, reguleringsspørsmål og utbyggingssaker. At naturen bygges ned bit for bit gjør det vanskelig å få øye på helheten i hva vi mister. For å unngå dette, må naturen beskyttes på flere måter.

Mer naturkartlegging, uavhengige konsekvensutredninger og innføring av miljøkvalitetsnormer som prinsipp vil føre til færre tvilsomme politiske prosesser der naturen gang på gang taper i møte med særinteresse.

Lovverk vil gjøre mye. Vi trenger nye bindende miljørammevilkår for fiskeri, skogbruk, jordbruk og oppdrett. Avrenning, forgiftning og ødeleggelse av leveområder må ta slutt. Nye rammevilkår må følges opp med bedre kontroll.

Miljølovene må bli skarpere og tydeligere. Tiden for å bygge ned natur bit-for-bit må være over. Noen kommuner går foran. Andre kommuner lar fortsatt naturen tape altfor ofte, enten fordi det er et aktivt valg, eller fordi de ikke har nok kunnskap om hvordan de kan ta vare på naturen.

Fortsatt bygges det overdimensjonerte motorveier som dreper naturen rundt seg, fortsatt hogges verdifull skog over enorme flater, og fortsatt produseres mat og varer på måter som ikke er bærekraftig for naturen.

Primærnæringer

Primærnæringene våre er viktige, og kommer til å behøves i all framtid. 

Altfor lenge har skogbruk, jordbruk, fiskeri og oppdrett vært for opptatt av volum, og for lite opptatt av hensyn til økosystemene og kvalitet. 

Likevel må vi understreke: Altfor lenge har skogbruk, jordbruk, fiskeri og oppdrett vært for opptatt av volum, og for lite opptatt av hensyn til økosystemene og kvalitet. Vi behøver en mer langsiktig tankegang for hvordan vi forvalter det kjæreste vi har, og dette gjelder både naturbruk og naturvern.

Staten har alle muligheter til å styre primærnæringene, men de er også forpliktet til å styre næringslivet generelt i en retning som er i balanse med naturen. Vi trenger en helhetlig plan for en sirkulær økonomi, som betyr at vi må slutte å produsere avfall. Vi er helt nødt til å holde ressursene lengre i kretsløpet for å hindre unødvendige nye ressursuttak fra naturen. Produsentene må stilles til ansvar for det de setter på markedet. Regjeringen må rydde opp i de store materialstrømmene innen bygg, mat, landbruk, transport, tekstil, plast og mineraler. Regjeringen må fremme en politikk med formål om å stanse overforbruket.

Et enkelt prinsipp

Alt bunner likevel i et enkelt prinsipp. Vi trenger mer vern. Vern av 30 prosent av land og hav i Norge innen 2030, som Naturavtalen krever, er realistisk og nødvendig. Norge har store havområder, et unikt naturmangfold i Arktis og europeisk villmark som må bevares.

Når miljøbevegelsen nå lanserer «For Naturen», er det vår gave til alle som skal ta beslutninger om natur, biologisk mangfold og arealplanlegging. Veilederen er et resultat av et omfattende og grundig samarbeid mellom ulike organisasjoner som til sammen representerer en vesentlig del av det norske folk. Dersom gaven brukes godt, sikrer den vårt felles livsgrunnlag - naturen. 

Alt bunner likevel i et enkelt prinsipp. Vi trenger mer vern. 


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00