Nei til at Sametingspresidenten får taletid i stortingssalen

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) ønsket å bli invitert til Stortinget for å komme med en egen redegjørelse i Fosen-saken, slik at det ikke bare var statsråden sin side som kom frem. Isteden må hun vente til sommeren før hun kan legge frem sitt syn. Det blir ikke i stortingssalen, og i en helt annen anledning enn Fosen-saken.

Sametingspresident Silje Karine Muotka gav statsminister Jonas Gahr Støre taletid
i Sametinget. Selv fikk hun nei til å tale i Stortinget. Hun ble isteden
invitert til å legge frem sitt syn i Fosen-saken til sommeren, men da i et eget
arrangement i lagtingssalen, hvor fokuset skal være en annen sak.
Sametingspresident Silje Karine Muotka gav statsminister Jonas Gahr Støre taletid i Sametinget. Selv fikk hun nei til å tale i Stortinget. Hun ble isteden invitert til å legge frem sitt syn i Fosen-saken til sommeren, men da i et eget arrangement i lagtingssalen, hvor fokuset skal være en annen sak.Foto: Jan Langhaug / NTB
Christina Guldstad

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) henviser til Grunnloven og sier til Altinget at sametingspresidenten vil bli invitert til et eget arrangement i lagtingssalen. Han understreker at talerstolen er forbeholdt stortingsrepresentantene og regjeringsmedlemmene. Sametingspresidenten blir derfor ikke det femte unntaket, på tross av den pågående Fosen-saken.

Fosen-saken
  • På Fosen i Trøndelag ligger det to vindkraftverk i vinterbeiteområdet til Fosen reinbeitedistrikt. Det var Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) som tilbake i 2010 gav tillatelse til disse vindkraftutbyggingene.
  • Saken endte i Høyesterett, som i oktober 2021 konkluderte med at vedtaket om tillatelse til vindkraftutbyggingen var ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til utøvelse av kultur etter artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.
  • I dommen står det ikke hva som skal skje med vindkraftanleggene som fortsatt er i drift. Nå er det mer enn 500 dager siden Høyestrettsdommen kom, og det er først nylig at regjeringen beklaget menneskerettighetsbrudd mot samene. Beklagelsen kom i etterkant av at aksjonister demonstrerte i Oslo.
  • Det er fortsatt uavklart om hva som vil skje med de to vindkraftverkene i vinterbeiteområdet til Fosen reinbeitedistrikt.

– Sametingspresidenten blir invitert til å legge frem Sametingets perspektiver, inkludert Fosen-saken, i forbindelse med at Sannhets- og forsoningskommisjonen overleverer sin rapport til Stortinget ved presidentskapet 1. juni i år på et eget arrangement i lagtingssalen, skriver Gharahkhani (Ap) i en e-post til Altinget.

Altinget logoKlima og Energi
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om klima og energi samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00