Debatt

Norsk næringsliv står nå ved et kritisk veikryss

Det er ikke lenger et spørsmål om vi skal tilpasse oss bærekraftige praksiser, men hvordan.

«Med en oppriktig dedikasjon til de nye rapporteringskravene vil norske bedrifter ikke bare innfri juridiske forpliktelser, men også omdefinere hvordan næringslivet oppfatter og integrerer bærekraft i sin kjernevirksomhet», skriver Boston Consulting Group. Her er illustrasjonsmodell og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på plass hos en norsk bedrift på Stord. 
«Med en oppriktig dedikasjon til de nye rapporteringskravene vil norske bedrifter ikke bare innfri juridiske forpliktelser, men også omdefinere hvordan næringslivet oppfatter og integrerer bærekraft i sin kjernevirksomhet», skriver Boston Consulting Group. Her er illustrasjonsmodell og finansminister Trygve Slagsvold Vedum på plass hos en norsk bedrift på Stord. Foto: Silje Katrine Robinson / NTB
Robert Hjorth
Marcus Bruns
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Den 5. juni gjennomførte Stortinget første behandling av nye regler om bærekraftsrapportering - og vedtok regjeringens forslag. Andre behandling fant sted forrige uke og gjør at norsk næringsliv nå står ved et kritisk veikryss. Det er ikke lenger et spørsmål om vi skal tilpasse oss bærekraftige praksiser, men hvordan.

Med direktivene, og Norges implementering av disse, åpner det seg en unik mulighet til å revurdere bærekraftens rolle i forretningsstrategier. 

Hjorth og Bruns
BCG

Den forestående implementeringen av Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) og European Sustainability Reporting Standards (ESRS) markerer en milepæl i retningen mot mer ansvarlig og transparent næringsliv.

Med CSRD/ESRS, og Norges implementering av disse, åpner det seg en unik mulighet til å revurdere bærekraftens rolle i forretningsstrategier. Omstillingen innebærer mer enn compliance; det er en mulighet for norske bedrifter til å ikke bare fornye deres «sosiale lisens» til å operere, men er også en investering i langsiktig konkurranseevne. Med en oppriktig dedikasjon til de nye rapporteringskravene vil norske bedrifter ikke bare innfri juridiske forpliktelser, men også omdefinere hvordan næringslivet oppfatter og integrerer bærekraft i sin kjernevirksomhet - som springbrett for innovasjon og langsiktig verdiskaping. 

Les også

Som forfattere av en nylig rapport om Norges tilpasning til CSRD/ESRS, har vi tre umiddelbare råd til norske næringslivsledere:

  • Få på plass en overgangsplan: Selskaper må detaljere hvordan de vil justere sin strategi og forretningsmodell for å støtte overgangen til en bærekraftig økonomi. Dette inkluderer å sette mål i tråd med Parisavtalen og oppnåelse av klimanøytralitet innen 2050, samt fremlegge investeringer som støtter disse målene.
  • Etabler styrings- og prosesstrukturer: For effektiv bærekraftsrapportering er det nødvendig med en helhetlig tilnærming som involverer ulike avdelinger i organisasjonen. En egnet styringsstruktur, ledet av en bærekraftssjef med utvidet ansvar over alle ESG-temaer, er avgjørende for omfattende styring og rapportering.
  • Utvid datakapasiteten: For å møte CSRD/ESRS kravene, må selskaper betydelig forbedre sine IT-kapasiteter for et helhetlig ESG-perspektiv. Dette innebærer oppgraderinger for å sikre sporbarhet av data, samt integrasjon av ESG-rapportering med finansielle rapporteringsprosesser.

    Bærekraftsstrategi bør være et tema på styrenivå.

    Hjorth og Bruns
    BCG

Bærekraftsstrategi bør være et tema på styrenivå, og rapporteringsberedskap er det første steget mot en strategi som driver selskapets retning. For mange vil de nye reguleringene under CSRD og ESRS tre i kraft fra og med regnskapsåret 2024.

Det understreker viktigheten av å begynne å integrere disse standardene i rapporterings- og forretningspraksiser så snart som mulig for å sikre en vellykket tilpasning.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

Altinget logo
Oslo | København | Stockholm | Brussel
Politikk har aldri vært viktigere
AdresseAkersgata 320180 OsloBesøksadresseGrensen 150180 OsloOrg.nr. 928934977[email protected]
Sjefredaktør og ansvarlig utgiver:Veslemøy ØstremCFOAnders JørningKommersiell direktør:Marius ZachariasenAdministrerende direktørChristoph NørgaardStyreleder og utgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024