Ny studie: Jakten på havbunnsmineraler kan øke klimaendringene. – Ikke relevant, sier Sokkeldirektoratet

Forskerne sier at gruvedrift på havbunnen kan frigi mer karbon og ødelegge habitater hvor karbonen er lagret trygt. Studien er ikke relevant, mener Sokkeldirektoratet. 

Forskerne bak den nye studien mener man ikke har kartlagt havbunnen godt nok til at man kan begynne jakten på havbunnsmineraler enda. 
Forskerne bak den nye studien mener man ikke har kartlagt havbunnen godt nok til at man kan begynne jakten på havbunnsmineraler enda. Foto: REUTERS / Lisi Niesner
Balder Haarklou Jensen

Studien er gjennomført ved Universitetet i Tromsø, og har bestått av forskere fra Norge og Storbritannia. De har undersøkt dyr som lever på 17 forskjellige steder på havbunnen i Barentshavet, slik som koraller, havsvamper og snegler. Funnene viser at dyrene lagrer mye mer karbon enn det som tidligere har vært kjent. 

Dyrene tar karbon fra vannet rundt seg for å vokse. Når de til slutt dør, blir de begravet på havets bunn, og da blir karbonet de inneholder begravet på bunnen med dem. Studien viser at dyphavsgruvedrift kan forstyrre disse habitatene, og dermed redusere muligheten for at havet selv lagrer karbon på havbunnen. Som et resultat kan mer karbon slippes fri og dermed bidra til mer klimaendringer, istedenfor at havet naturlig bremser endringene ved naturlig karbonlagring. 

Undersøkelsene ble gjennomført i 2017 og 2019. Forskerne tok nesten 1000 bilder av havbunnen ved hjelp av et undervannskamera. Bildene ble så analysert for å se hvilke skapninger som fantes i hvert habitat, og prøver ble tatt av dyrene for å se hvor mye karbon de inneholdt. 

{{toplink}}
Altinget logoKlima og Energi
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om klima og energi samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
Les også

0:000:00