Nye skip er langt fra å oppfylle kravene til luftforurensning

Over halvparten av nye skip slipper ut mer enn dobbelt så mange skadelige NOx-partikler enn forventet, ifølge en studie utført blant annet i dansk farvann. Dette er dårlige nyheter for både helse og havmiljø, sier forsker.

Utslippet av NOx fra nye skip er alt for høyt, viser en ny studie.
Utslippet av NOx fra nye skip er alt for høyt, viser en ny studie. Foto: REUTERS/Jon Nazca
Hjalte T. H. Kragesteen

NOx er fellesbetegnelsen for nitrogenoksidene NO og NO2, som er en vesentlig kilde til skadelig luftforurensning. De aller fleste fartøyene i internasjonalt farvann forurenser mer av dette enn de burde.

For selv om verdens land i 2014 i regi av FN vedtok å skjerpe kravene til nye skip, viser ferske målinger at NOx-utslipp fra skip ikke ser ut til å overholde kravene.

Målingene er samlet inn i forbindelse med det såkalte The Scipper Project, som er en del av EUs forskningsprogram Horisont 2020.