Rapport: Vi overskrider i økende grad planetens tålegrenser

Forbruket av jordens ressurser er så høyt at seks av ni såkalte planetariske grenser er overskredet, viser en ny studie utført av 29 forskere fra åtte land. – Vi risikerer drastiske og irreversible endringer i miljøforhold som vi ikke vet om vi som mennesker kan trives under, sier forsker.

Overforbruk og forsøpling er to av mekanismene som driver menneskene til å overskride planetens tålegrenser, gjennom blant annet klimagassutslipp, forurensning og avskoging.
Overforbruk og forsøpling er to av mekanismene som driver menneskene til å overskride planetens tålegrenser, gjennom blant annet klimagassutslipp, forurensning og avskoging.Foto: AP Photo/Odelyn Joseph/NTB
0:000:00