Ressursregnskapet fra Sokkeldirektoratet: – Norsk sokkel er på ingen måte utdatert

Det er fortsatt mye igjen på norsk sokkel, i følge Sokkeldirektoratet. Likevel er mye også tidskritisk, sier de. 

Norsk sokkel har mye igjen mener Sokkeldirektoratet. Her fra Sleipner-A plattformen.
Norsk sokkel har mye igjen mener Sokkeldirektoratet. Her fra Sleipner-A plattformen.Foto: Ove Guttormsen, Frank Jaegtnes, Geir Ove Kulseth
Balder Haarklou Jensen

I regnskapet kommer det frem at volumet av reserver og såkalte betingede ressurser har økt. Reserver er petroleumsmengder som man har bestemt at skal utvinnes. Betingede ressurser er derimot mengder man har funnet, og som kan utvinnes, men hvor man enda ikke har besluttet om de skal utvinnes. 

Når det kommer til de totale petroleumsressursene er disse, i følge regnskapet, «noe redusert».

Volumet av såkalte uoppdagede ressurser er blitt nedjustert. Uoppdagede ressurser er olje og gass som kan produseres, og som man antar kan finnes, men hvor man ennå ikke har påvist dette ved boring. Dette volumet har gått mest ned i områder i Barentshavet som ikke er åpnet. Der hvor det er åpnet felt, er det også en liten nedgang, men ikke like stor. 

Sokkeldirektoratet opplyser om at denne nedgangen «oppveies av leteresultatene» i 2023. 

Det totale ressursvolumet, som inkluderer det som er solgt og levert, har en liten nedgang fra året før, på 1,2 prosent. 

Sokkeldirektoratet opplyser om at ressursene på norsk sokkel som er solgt og levert utgjør 55 prosent. Betingede ressurser, altså det som det i dag ikke finnes godkjente utvinningsplaner for, utgjør 7 prosent. 22 prosent er enda ikke funnet. 

I Sokkeldirektoratets pressemelding sier underdirektør Nadine Mader-Kayser at «tallet viser at det etter 50 år med petroleumsvirksomhet fortsatt er mye igjen å finne og produsere, i alle havområder. Norsk sokkel er på ingen måte utdatert».

Likevel sier Direktoratet at en del av disse ressursene «er tidskritiske»:

– Det betyr at vi må finne ut hvordan de kan produseres, lønnsomt og med lavt klimaavtrykk, mens det fortsatt er infrastruktur i området, forklarer Mader-Kayser i pressemeldingen.

 

Les også

Ser en gradvis vridning mot gass

Bjørn Rasen, som er kommunikasjonsrådgiver i Sokkeldirektoratet, har fortalt litt om regnskapet til Altinget: 

– Vi er pliktig til å levere ressursregnskap årlig. Det er en del av nasjonalregnskapet, sier han.

– Det har ikke skjedd vesentlige endringer de siste årene, og det er bra.

Rasen sier at petroleumsressursene er en del av nasjonalformuen, slik som Oljefondet er det.

– Når vi produserer, flytter vi verdiene fra reservoarene til Oljefondet.

Han forteller at Direktoratet ser en gradvis vridning mot mer gass.

– De neste fem årene forventes gassproduksjonen å holde seg stabil, mens oljeproduksjonen, ifølge våre prognoser, faller litt etter å ha nådd en topp i 2025.

På lenger sikt informerer han om at letevirksomheten kan endre på dette. Men for tiden finner man omtrent like mye olje som gass.

– Funn som gjøres nå slår ikke inn i produksjonen før om noen år. Det tar tid å utvikle og bygge ut funn, avslutter Rasen. 


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00