Debatt

Runar Bålsrud: Tafatte politikere går glipp av konfliktfri grønn energi

Skal vi nå klimamålene, må vi ta bedre vare på ressursene vi bruker. Jeg oppfordrer regjeringen til å sette et nasjonalt mål for biogassproduksjon, og gi investeringsstøtten som trengs for å bygge en landsdekkende, grønn industri, skriver administrerende direktør i Avfall Norge, Runar Bålsrud.

Biogassbransjen har i årevis prøvd å få myndighetene til å se potensialet. Det er merkelig tafatt at politikere ikke satser på en så lett tilgjengelig energikilde som hverken krever store naturinngrep eller svekker urfolks rettigheter, skriver administrerende direktør i Avfall Norge, Runar Bålsrud.
Biogassbransjen har i årevis prøvd å få myndighetene til å se potensialet. Det er merkelig tafatt at politikere ikke satser på en så lett tilgjengelig energikilde som hverken krever store naturinngrep eller svekker urfolks rettigheter, skriver administrerende direktør i Avfall Norge, Runar Bålsrud.Foto: Avfall Norge
Runar Bålsrud
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

9. mars fikk regjeringen oversendt en fersk NORSUS-rapport som viser muligheten for å produsere grønn energi i form av biogass her i Norge. Anslaget er 6 TWh med dagens situasjon, og 22 TWh som fremtidig potensial. 

Å gjøre bioavfallet vårt om til grønn energi, er et åpenbart sted å starte. Teknologien er der, markedet er der og det finnes tilgjengelig areal i industriparker og på gårdsbruk over hele landet.

Runar Bålsrud
Administrerende direktør, Avfall Norge

En nøktern ambisjon er dermed at vi burde klare å produsere 10 TWh grønn energi fra biogass. I dag ligger produksjonen på skarve 0,7 TWh.

Det er ingen nyhet at bioavfall er en glimrende kilde til grønn energi. Biogassbransjen har i årevis prøvd å få myndighetene til å se potensialet. Det er merkelig tafatt at politikere ikke satser på en så lett tilgjengelig energikilde som hverken krever store naturinngrep eller svekker urfolks rettigheter. 

Ikke bare vil en satsing på biogassproduksjon gi tilgang til rimelig, grønn energi. Den vil også sørge for at vi får håndtert en rekke avfallstyper som i dag anses som problemavfall som skaper forurensning vi ikke vil ha. 

En norsk biogassindustri som kan bruke matavfall og annet bioavfall som fiskeslam, skogsavfall, industriavfall og husdyrgjødsel til biogassproduksjon vil også redusere nasjonale klimagassutslipp, ikke minst fra transportsektoren, og er et stjerneeksempel på en industri som gjør Norge til en mer sirkulær økonomi. Nye arbeidsplasser ville vi også få – over hele landet.

Ta fatt, i stedet for å være tafatt. 

Runar Bålsrud
Administrerende direktør, Avfall Norge

Skal vi nå klimamålene, må vi ta bedre vare på ressursene vi bruker. Å gjøre bioavfallet vårt om til grønn energi, er et åpenbart sted å starte. Teknologien er der, markedet er der og det finnes tilgjengelig areal i industriparker og på gårdsbruk over hele landet. Jeg oppfordrer regjeringen til å sette et nasjonalt mål for biogassproduksjon, og gi investeringsstøtten som trengs for å bygge en landsdekkende, grønn industri. Ta fatt, i stedet for å være tafatt. 

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00