Sametingsrådet vurderer å saksøke staten om elektrifisering av Melkøya

Sametingspresident Silje Karine Muotka går til Sametinget for å be om fullmakt til å ta rettslige skritt mot staten i saken om elektrifisering av Melkøya. – Vi opplever at vi ikke får ordentlig dialog eller prosesser om dette med regjeringen.

Det kan gå rettens vei for Sametinget når regjeringen skal elektrifisere Melkøya. Nå vil sametingspresident Silje Karine Muotka finne ut hvilke rettslige muligheter hun har.
Det kan gå rettens vei for Sametinget når regjeringen skal elektrifisere Melkøya. Nå vil sametingspresident Silje Karine Muotka finne ut hvilke rettslige muligheter hun har.Foto: Jan Langhaug / NTB
0:000:00