Slik kan klimamålet nås uten at alle kuttene tas i Norge

Norge har flere muligheter til å klare sine internasjonale klimaforpliktelser uten å ta alle kuttene hjemme. Miljøbevegelsen ber regjeringen lovfeste at kuttene for å nå klimamålet i Parisavtalen skal skje i Norge. Det er ikke aktuelt, ifølge klimaministeren.

Støre-regjeringen har lansert et eget omstillingsmål for norsk økonomi, som tar sikte på å kutte 55 prosent av klimagassutslippene sammenlignet med 1990 på norsk jord. Selv om regjeringen styrer etter dette målet, åpner regjeringen for å ta kutt i andre land. Det har de flere muligheter til.
Støre-regjeringen har lansert et eget omstillingsmål for norsk økonomi, som tar sikte på å kutte 55 prosent av klimagassutslippene sammenlignet med 1990 på norsk jord. Selv om regjeringen styrer etter dette målet, åpner regjeringen for å ta kutt i andre land. Det har de flere muligheter til.Foto: Javad Parsa / NTB
Elisabeth Bergskaug

Norge har meldt inn til Parisavtalen at vi skal kutte 55 prosent av klimagassutslippene innen 2030. Ifølge regjeringens klimastatus- og plan fra oktober ligger vi an til å klare kun 25 prosent kutt med politikk som allerede er vedtatt. 

Flere forskere, miljøorganisasjoner og eksperter stiller seg derfor tvilende til om Norge klarer 2030-målet, blant annet i E24.

Norge har alltid nådd sine internasjonale forpliktelser, men har aldri nådd sine nasjonale mål

Erlend Hermansen, forsker ved Cicero senter for klimaforskning

Altinget logoKlima og Energi
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om klima og energi samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her.
0:000:00