Slik kan klimamålet nås uten at alle kuttene tas i Norge

Norge har flere muligheter til å klare sine internasjonale klimaforpliktelser uten å ta alle kuttene hjemme. Miljøbevegelsen ber regjeringen lovfeste at kuttene for å nå klimamålet i Parisavtalen skal skje i Norge. Det er ikke aktuelt, ifølge klimaministeren.

Støre-regjeringen har lansert et eget omstillingsmål for norsk økonomi, som tar sikte på å kutte 55 prosent av klimagassutslippene sammenlignet med 1990 på norsk jord. Selv om regjeringen styrer etter dette målet, åpner regjeringen for å ta kutt i andre land. Det har de flere muligheter til.
Støre-regjeringen har lansert et eget omstillingsmål for norsk økonomi, som tar sikte på å kutte 55 prosent av klimagassutslippene sammenlignet med 1990 på norsk jord. Selv om regjeringen styrer etter dette målet, åpner regjeringen for å ta kutt i andre land. Det har de flere muligheter til.Foto: Javad Parsa / NTB
0:000:00