SSB-forskere mener Rystad Energys oljekonklusjon er feil

Olje- og energidepartementet har mottatt tre kritiske faglige innspill til den ferske Rystad-rapporten som viser at økt norsk olje- gassproduksjon kutter globale utslipp. SSB-forskere mener departementet bør være varsom med å legge Rystad-rapporten til grunn for sine utslippsberegninger som eneste rapport.

Jarand Rystad og Jo Husebye i Rystad Energy står bak rapporten Olje- og energidepartementet har bestilt.
Jarand Rystad og Jo Husebye i Rystad Energy står bak rapporten Olje- og energidepartementet har bestilt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Elisabeth Bergskaug

Debatten om den globale klimaeffekten av norsk olje- og gassproduksjon er igjen høyaktuell, etter at analyseselskapet Rystad Energy leverte en rapport om temaet på bestilling fra Olje- og energidepartementet i februar.

Rapporten viser at når Norge produserer mer ny olje og gass, går utslippene globalt ned. I rapportens hovedscenario kutter hvert fat ny norsk olje 26 kilo CO2 globalt, mens gass kutter 123 kilo CO2. Slik fremstår økt olje- og gassproduksjon som et klimatiltak.

Rapporten skal brukes som beslutningsgrunnlag i praktisk politikk når Olje- og energidepartementet behandler søknader om nye olje- og gassprosjekter. Departementet åpnet for faglige innspill til rapporten, og mottok tre innspill innen fristen 1. mars. Les mer om rapporten i faktaboks og i denne artikkelen.