Om  
Vigdis Vandvik

Valgt til ny leder av Klimastiftelsens råd

Professor og Senterleder ved Universitet i Bergen, Vigdis Vandvik, er valgt til ny leder av Klimastiftelsens råd. Hun overtar etter professor Annik Magerholm Fet fra NTNU.

Vigdis Vandvik, professor ved Universitetet i Bergen.
Vigdis Vandvik, professor ved Universitetet i Bergen.Foto: Universitetet i Bergen

Vandvik er planteøkolog og naturkriseekspert med store kunnskaper om biologisk mangfold og økosystemers funksjoner og tjenester. For tiden sitter hun i det regjeringsoppnevnte Naturrisikoutvalget som skal levere sine vurderinger og anbefalinger senest innen nyttår, skriver Norsk klimastiftelse i en pressemelding.

Klimastiftelsens råd

«Rådet» har en rådgivende funksjon og består i dag av 27 medlemmer, i all hovedsak universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner. Rådet  møtes minst en gang i året og velger selv sin leder. Les mer om rådet her.


Kilde: Norsk klimastiftelse

– Vigdis Vandvik er en svært anerkjent fagperson og formidler. Hun representerer kunnskap som fremdeles dessverre er underkommunisert i den offentlige samtalen – nemlig naturkrisen og det at tap av naturmangfold akselererer i et voldsomt tempo. Tap av naturmangfold er som klimakrisen menneskeskapt, sa styreleder Birger Magnus da han la frem innstillingen om Vandvik som ny rådsleder.

Valget skjedde på Klimastiftelsens rådsmøte 23. mai i Bergen.

– Skal vi fikse klimaet, må vi spille på lag med naturen. Og omvendt: skal vi løse naturkrisen, må vi nå klimamålene. Det er ikke et enten eller. Dette må også gjenspeiles i Klimastiftelsens arbeid, og her kan vi jobbe godt sammen fremover, sa Vandvik til rådets medlemmer.

Omtalte personer

Vigdis Vandvik

Senterleder, CeSAM senter for bærekraftig arealbruk (UiB), professor, institutt for biovitenskap (UiB)
Dr.scient i botanikk (Universitetet i Bergen, 2002)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00