Debatt

Verdensarven vår trenger nullutslippskrav

Utslippsfrie verdensarvfjorder gir store muligheter. Men politisk somling lar grønne aktører sitte igjen med svarteper. Det skriver Elise Caspersen, fagansvarlig maritim i Miljøstiftelsen ZERO, og Håvard Tvedte, direktør samfunnskontakt i Maritime CleanTech.

Klimaministeren må holde kursen mot utslippsfrie verdensarvfjorder, skriver Elise Caspsersen i Zero og Håvard Tvedte i Maritime Cleantech. 
Klimaministeren må holde kursen mot utslippsfrie verdensarvfjorder, skriver Elise Caspsersen i Zero og Håvard Tvedte i Maritime Cleantech. Foto: Montasje: Zero/Maritime Cleantech / Halvard Alvik, NTB
Dette er et debattinnlegg, og innholdet står for skribentens regning. Alle innlegg hos Altinget skal overholde presseetiske regler.

Allerede i 2018 bestemte et enstemmig storting at det fra 2026 skulle kreves nullutslipp fra passasjerskip i vår felles verdensarv: Geirangerfjorden og Nærøyfjorden. Et modig vedtak som høstet internasjonal anerkjennelse. Men regjeringen har fremdeles ikke iverksatt kravet, og vi frykter nå en tiårig utsettelse som bremser den grønne omstillingen.

2026 er like rundt hjørnet. Klima- og naturkrisa er mer akutt enn noen gang, og ambisiøse norske næringsaktører har posisjonert seg for å levere utslippsfrie løsninger for fjordcruise. Likevel er den tradisjonelle cruisetrafikken langs norske fjorder rekordhøy og nullutslippskravet foreslått vannet ut til det ubetydelige. 

Norske aktører som har investert i grønne teknologier for utslippsfrie verdensarvfjorder, blir sittende igjen med svarteper. 

Elise Caspersen og Håvard Tvedte
Zero og Maritime Cleantech

Overgangsordning som bremser utviklingen

Rett før jul la Sjøfartsdirektoratet fram sitt forslag til innretning av nullutslippskravet, mange år på overtid. Det sentrale i forslaget, laget på oppdrag for Klima- og miljødepartementet, er en overgangsordning som i praksis vil bremse utviklingen av nullutslippsløsninger helt fram til 2036.

I hele overgangsperioden skal de største skipene kunne unntas for nullutslippskravet hvis de blander inn biogass eller -diesel tilsvarende drivstofforbruket i verdensarvfjordene.

Biodrivstoff kan brukes på eksisterende fossilmotorer. Et slikt krav bidrar derfor verken til teknologiutvikling eller nye løsninger for cruiseturisme. Og det innebærer fortsatt lokal forurensning i fjordene og verdensarven vi forvalter. 

Mange av de mest forurensende aktørene får dermed fortsette så og si som før. Norske aktører som har investert i grønne teknologier for utslippsfrie verdensarvfjorder, blir sittende igjen med svarteper. 

Da nullutslippskravet kom, skapte det nye samarbeid og utvikling av banebrytende løsninger.

Kan seile utslippsfritt

Allerede i 2022 viste Havila Kystruten at skip på over 15.000 bruttotonn kan seile utslippsfritt i Geirangerfjorden. Det leveres i dag batteriløsninger for passasjerfartøy som vil seile utslippsfritt inn og ut av fjordene. Samtidig er hydrogenfartøy i drift med passasjerer i Norge, og skipsmotorer som går på nye, grønne drivstoff er klare for markedet. 

Likevel: Vedvarende usikkerhet om og uthaling av rammevilkårene står i veien for de store investeringene.

Dermed utsettes den grønne omstillingen i cruisetrafikken. Det er synd, fordi reiselivsaktørene langs kysten har mulighet til å skape en grønnere turistnæring.

Det står også i veien for utslippskutt i verdensarvfjordene og en bedre helse for naturen der. 

Blir forslaget fra Sjøfartsdirektoratet stående, vil det slå bena under Stortingets modige vedtak. 

Elise Caspersen og Håvard Tvedte
Zero og Maritime Cleantech

Blir forslaget fra Sjøfartsdirektoratet stående, vil det slå bena under Stortingets modige vedtak. Hva vil de bedriftene som stolte på vedtaket gjøre neste gang politikerne setter ambisiøse mål? 

Vi forstår bekymringene hos de som driver havner og turistvirksomhet i verdensarvfjordene. Lokalsamfunnene som blir berørt bør få støtte i overgangen og hjelp til å realisere mer bærekraftig turisme, i tråd med regjeringens nylig fremlagte reiselivsstrategi.

Vi forstår også bekymringene om at utslippene bare vil flytte seg til andre steder. I vedtaket fra 2018 sa Stortinget at det skulle innføres klimakrav i alle turistfjorder langs kysten – men at verdensarvfjordene skulle være først. Heller enn å slakke på kravene, bør regjeringen forsterke politikken for grønn maritim omstilling langs hele kysten. 

Les også

Bjelland Eriksen må holde kursen

Vi vil rope varsku for å sikre at vi fremdeles kan tro på for lengst vedtatt klima- og miljøpolitikk og for Norges omdømme.

Nå ligger saken til behandling hos klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Han er tydelig på at klima og natur skal være rammen rundt all politikk. Og at Norge skal være ledende i arbeidet for grønn omstilling av skipsfarten internasjonalt. Det forplikter.

Vi trenger et reelt nullutslippskrav i verdensarvfjordene som stimulerer til utslippskutt og innovasjon. Det vil være i tråd med nasjonale klima- og naturmål, internasjonale forpliktelser, og også regjeringens lovede grønne industriløft og satsing på grønn sjøfart. 

Klimaministeren må holde kursen mot utslippsfrie verdensarvfjorder.  

Omtalte personer

Elise Caspersen

Fagansvarlig maritim, Miljøstiftelsen ZERO
Ph.D. (NMBU), master i samfunnsøkonomi (NTNU)

Håvard Tvedte

Direktør, samfunnskontakt, Maritime CleanTech

Andreas Bjelland Eriksen

Klima- og miljøminister (Ap)
siviløkonom (Norges Handelshøyskole, 2017)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00