Spaltist:  
Bård Ludvig Thorheim

Vi må få havbunnsmineraler rett fra starten av  

Norges havforvaltningskunnskap må brukes til å gjøre havbunnsmineraler bærekraftig. Vi må få det rett fra starten av, og sette høye standarder nasjonalt som blir førende for regelutviklingen internasjonalt. Enigheten mellom Høyre, Frp og regjeringen bidrar til det, skriver Høyre-politiker og spaltist Bård Ludvig Thorheim.

Bård Ludvig Thorheim (H) presenterte tirsdag Høyres synspunkt på enigheten mellom hans parti, Frp og regjeringen om å åpne havbunnen for leting og utvinning av mineraler. I denne spalten skriver han om hvorfor Høyre valgte å støtte regjeringen i saken.
Bård Ludvig Thorheim (H) presenterte tirsdag Høyres synspunkt på enigheten mellom hans parti, Frp og regjeringen om å åpne havbunnen for leting og utvinning av mineraler. I denne spalten skriver han om hvorfor Høyre valgte å støtte regjeringen i saken.Foto: Terje Pedersen / NTB
Bård Ludvig Thorheim

Altinget Klima og Energis spaltister:

Altinget Klima og Energi har seks faste spaltister. De skriver innlegg om aktuelle politiske saker hver sjette uke. Dette er spaltistene:

  • Bård Ludvig Thorheimstortingsrepresentant (H) og medlem av energi- og miljøkomiteen.
  • Ingrid Lilandnestleder i Miljøpartiet De Grønne.
  • Knut Einar Rosendahlprofessor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen ved NMBU. Han forsker på miljø- og energiøkonomi, og leder det regjeringsutnevnte Teknisk beregningsutvalg for klima.
  • Benedicte Solaasdirektør klima og miljø i Offshore Norge, og kommunestyrerepresentant (Ap) i Stavanger kommune.
  • Marte Hansen Hauganleder i Changemaker.
  • Geir Ramnefjellsjef for myndighetsspørsmål i Deep Wind Offshore. Tidligere politisk redaktør og politisk kommentator i Dagbladet.
Se for deg de kaotiske kulissene i NRKs serie Makta. Vi er i 1971. Gro har måttet svare på gjentatte uhell i petroleumsalderens spede oppstart.

På en liten hybel i Oslo sitter en mann og skriver komitemerknader. Det gjelder ikke mindre enn den første stortingsmeldingen om petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Selv om Arbeiderpartiets Rolf Hellem ikke skrev seg inn i rollebesetningen i Makta, har han skrevet seg inn som hovedrolleinnehaver i å sette ned stolpene for aktiviteten på norsk sokkel.  

Jernbanearbeideren fra Ofoten sine ti merknader i stortingsmeldingen var så presise og monumentale at de ble stående for all ettertid som De 10 oljebud. Her ble det satt høyere miljøkrav enn det regjeringen la opp til. Hensynet til fiskeri ble tyngre vektlagt. Gassen skulle utnyttes - ikke fakles - og han la dermed grunnlaget for at Norge i dag er Europas største leverandør av naturgass og holder energikrisen på kontinentet i sjakk. 

I et senere intervju nevnte Rolf Hellem, som hadde jobbet med malm på Ofotbanen av bakgrunn, at kanskje en gang i fremtiden kunne Norge utvinne mineraler fra norsk kontinentalsokkel.

Les også

Uten åpning er det ikke mulig å få kunnskapen som trengs

Denne uken har Høyre sammen med regjeringspartiene og Frp blitt enige om et strengt rammeverk som åpner trinnvis for mineralvirksomhet på norsk sokkel.   

Miljøkravene er skjerpet, hensynet til fiskeri tyngre vektlagt, og vi bruker kunnskapen og metodologien fra petroleumssektoren til en kunnskapsbasert prosess frem mot mulig mineralutvinning. For Høyre har det vært viktig at det fremmes en sak for Stortinget før de første planene for utvinning godkjennes. Dette er et reelt stoppunkt i en trinnvis åpningsprosess. Vi må være sikre på at rammeverket og kravene er fulgt godt opp og at vi har tilstrekkelig med kunnskap. I tillegg skal regjeringen legge frem et oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger for miljø på dyphavene før eventuell utvinning godkjennes. Utvinning skal ikke tillates før fremtidig kunnskap kan påvise at det kan skje bærekraftig og forsvarlig.

For Høyre har det vært viktig at det fremmes en sak for Stortinget før de første planene for utvinning godkjennes

Bård Ludvig Thorheim
Spaltist

Flere land er åpne for å begynne med havbunnsmineraler, men påpeker at kunnskapen ikke er tilstrekkelig. Det samme dilemmaet har vi. Men uten en åpning er det heller ikke mulig å få den kunnskapen om miljøforhold og mineraler som følger med kommersiell letevirksomhet, sammenstilt med den offentlige forskningen. Vi mener vi har funnet balansen mellom høye miljøkrav, et strengt rammeverk, og muligheter for kommersielt lønnsomme prosjekter for de som utvikler den rette teknologien og løsningene.

Som et verdikonservativt folkeparti, er det viktig for Høyre å bygge videre på historien og kunnskapen vi har fra aktiviteten hittil på kontinentalsokkelen, og å ta vare på miljø og natur. Ved å dra veksel på erfaringene kan vi videreutvikle en ansvarlig og bærekraftig forvaltning av våre havområder. Det var ikke bra nok i starten, men i dag er norsk havforvaltning og aktivitet på sokkelen rettesnoren for alle land som higer etter å gjøre det bærekraftig.

Vi kan ikke bare outsource tilgangen på mineraler

Dagens økonomi drives fremdeles mest på fossilt brennstoff. Den nye økonomien vil drives av mineraler til alt fra fornybar energi, fiberkabler, forsvarsmateriell og romindustri. Vi kan ikke outsource tilgangen på mineraler til land som vi ikke har et sikkerhetssamarbeid med og som ikke setter tydelige miljø- og arbeiderrettighetskrav. Det er heller ikke i miljøets eller naturens interesse.

Vi kan ikke outsource tilgangen på mineraler til land som vi ikke har et sikkerhetssamarbeid med 

Bård Ludvig Thorheim
Spaltist

På kort sikt er likevel løsningen å resirkulere mest mulig og utvinne mer av de rike ressursene som Norge og Norden har av mineraler på land med verdens høyeste miljøkrav. Det har Høyre lagt frem en omfattende mineralstrategi på. Havbunnsmineraler må ikke bli en sovepute for mer innsats på land og sirkulærøkonomi nå, men åpnes som en mulighet for en ny næring på sikt.  

i Rolf Hellems ånd må vi benytte Norges akkumulerte forvaltningskunnskap til å gjøre havbunnsmineraler bærekraftig. Vi må få det rett fra starten av og sette høye standarder nasjonalt som blir førende for regelutviklingen internasjonalt. Det mener vi rammeverket som Høyre har bidratt vesentlig til, ivaretar. 

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00