Spaltist:  
Geir Flaaen Ramnefjell

Vis meg pengene!

Det er ikke noe galt i å tjene penger på omstilling – det er en forutsetning. Lokalvalget har vist at det er en logikk som også velgerne er med på, skriver Geir Ramnefjell, spaltist i Altinget Klima og Energi.

Omstillingen mot en nullutslippsøkonomi er ikke bare et slitsomt nullsumspill der en skal krangle om hvilke land som burde ha kuttet hva. Omstillingen handler også om høyst gjenkjennelig verdiskaping, skriver spaltist Geir Ramnefjell. Her sammen med vindkraftanlegget i Fitjar kommune.
Omstillingen mot en nullutslippsøkonomi er ikke bare et slitsomt nullsumspill der en skal krangle om hvilke land som burde ha kuttet hva. Omstillingen handler også om høyst gjenkjennelig verdiskaping, skriver spaltist Geir Ramnefjell. Her sammen med vindkraftanlegget i Fitjar kommune.Foto: Lars Eivind Bones / Jan Kåre Ness / NTB
Geir Flaaen Ramnefjell

Seinsommeren har bydd på rekordflommer. Bygder er blitt oversvømt to ganger på rad, og kjellere er fylt med vann. Folk har kjørt i panikk fra jordskred eller stått bom stille på grunn av stengte veier. Dynket i flomvann føles det rart å måtte argumentere for at klima er en viktig sak i valgkampen. Det er som om været allerede er blitt som i framtids-kortfilmen med den litt kleine tittelen «Fuck fossils» fra 2017 med en av Skam-skuespillerne, hvor det er regelmessige varsler om kjøreforbud og behov for koking av drikkevann. 

Fra bare å ha gitt eiendomsskatt til kommunene, gir nå vindkraftanleggene på land også inntekter fra produksjonsavgift og snart naturressursskatt.

Geir Ramnefjell
Spaltist

Heldigvis har bildet også endret seg. I løpet av sommeren ble klimasaken igjen løftet til toppen av velgernes prioriteringsliste, viste en undersøkelse fra NRK uka før valget. 

Det er likevel ikke bare flommene som har fått oppmerksomhet. I en rekke kommuner har vindkraft på land vært et sentralt stridsspørsmål i valgkampen. Denne gangen gikk også innbyggerne til urnene med visshet om at kommunal godkjenning vil være mer avgjørende, og at store økonomiske gevinster lokalt ligger i potten. Fra bare å ha gitt eiendomsskatt til kommunene, gir nå vindkraftanleggene på land også inntekter fra produksjonsavgift og snart naturressursskatt. Det er snakk om store summer. 

Spaltister i Altinget Klima og Energi

Altinget Klima og Energi har seks faste spaltister. De skriver innlegg om aktuelle politiske saker hver sjette uke. Dette er spaltistene:

  • Bård Ludvig Thorheimstortingsrepresentant (H) og medlem av energi- og miljøkomiteen.
  • Ingrid Lilandnestleder i Miljøpartiet De Grønne.
  • Knut Einar Rosendahlprofessor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen ved NMBU. Han forsker på miljø- og energiøkonomi, og leder det regjeringsutnevnte Teknisk beregningsutvalg for klima.
  • Benedicte Solaasdirektør klima og miljø i Offshore Norge, og kommunestyrerepresentant (Ap) i Stavanger kommune.
  • Marte Hansen Hauganleder i Changemaker.
  • Geir Ramnefjell, sjef for myndighetsspørsmål i Deep Wind Offshore. Tidligere politisk redaktør og politisk kommentator i Dagbladet.
     

Var ikke elektrifisering upopulært i nord?

I Bjerkreim kommune i Rogaland har det stått mange tøffe kamper om vindkraft på land. Med vindparkene som er blitt bygget, får Bjerkreim allerede 48 millioner i årlige inntekter fra vindkraftproduksjonen, noe som utgjør omtrent 30 prosent av budsjettet i en kommune med cirka 2800 innbyggere.

Fram mot valgdagen dro det seg ytterligere til. Et nytt prosjekt, Moifjellet vindkraftpark, er under planlegging. Uka før valget gikk et flertall i kommunestyret inn for videre utvikling av prosjektet. Spenningen var dermed stor fram mot valget. Resultatet tilsier nå at det også vil være et flertall for Moifjellet vindkraftpark i den videre behandlingen i kommunen. 

Lønnsomhet er ikke grønnvasking, det er en forutsetning for å gjennomføre prosjekter.

Geir Ramnefjell
Spaltist

Striden i Bjerkreim har gått under radaren i den nasjonale nyhetsdekningen, i likhet med mange andre lokale vindkraftsaker. Kampen om vindkraft i Finnmark har fått langt mer oppmerksomhet, godt hjulpet av tilknytningen til elektrifiseringen av LNG-anlegget på Melkøya i Hammerfest. 

I kommunene Lebesby og Gamvik er det planer om store, nye vindkraftanlegg på land. Partiene som støtter utbyggingsplanene fikk flertall i lokalvalgene, noe som har overrasket mange. Var ikke elektrifiseringsplanene upopulære i nord? 

Igjen må vi se på forholdene lokalt, og gevinstene, for å forstå gjennomslaget. Det er ikke drømmen om elektrifisering av LNG-anlegget som sikret flertall. Lebesby vil få 150 millioner kroner i årlige inntekter fra vindkraft dersom de to parkene i kommunen blir fullt utbygd. Gamvik vil få nær det tilsvarende ved full utbygging. Det kan være vanskelig å henge med på tallene, de flyr bokstavelig talt gjennom lufta. Beregninger gjort av Fornybar Norge gir en nyttig tommelfingerregel: Hver enkelt turbin i en park, som gjerne består av et titalls, vil gi 900 000 kroner i lokale inntekter til vertskommunen.

Det er ennå langt fram til prosjektene kan realiseres. Fosen-saken må eksempelvis avklares før troverdige avtaler som kan sikre sameksistens med reindriftsnæringen kan komme på plass.  

Les også

Det handler også om verdiskaping

Resultatene i lokalvalget viser likevel at noe allerede har snudd, og det er ingen dristig påstand at pengene har hatt mye å si. Lærdommen er like enkel som den er avgjørende: Synliggjøring av lokale, økonomiske fordeler er helt nødvendig for å få aksept for det grønne skiftet. 

Synliggjøring av lokale, økonomiske fordeler er helt nødvendig for å få aksept for det grønne skiftet.

Geir Ramnefjell
Spaltist

Denne erkjennelsen er ikke nødvendigvis ny, men en annen effekt av dette kan være at det vil være med på å skape forståelse for at den grønne omstillingen må være forretningsmessig interessant for å lykkes. Hvis en utelukkende legger vekt på ideelle argumenter for omstillingen, vil det å tjene penger på den raskt kunne bli mistenkeliggjort. Lønnsomhet er ikke grønnvasking, det er en forutsetning for å gjennomføre prosjekter.

Reguleringer og omstillingspakker fra myndigheter kan dytte utviklingen i riktig retning. Til sjuende og sist må likevel prosjekter og bransjer ha utsikter til å tjene penger. Ved å gi kommuner og lokale innbyggere skin in the game, skaper en ikke bare lokal aksept for utbygginger, en øker også forståelsen for noe grunnleggende: Omstillingen mot en nullutslippsøkonomi er ikke bare et slitsomt nullsumspill der en skal krangle om hvilke land som burde ha kuttet hva. Omstillingen handler også om høyst gjenkjennelig verdiskaping. Millionene i kommunekassa er det trauste, håndfaste beviset på at det faktisk stemmer. 

Les også


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00