WWF mener havbunnsmineraler-prosess bryter med norsk forvaltningspraksis

WWF-leder Karoline Andaur mener regjeringen må trekke stortingsmeldingen som åpner havbunnen for mineralvirksomhet, og heller behandle saken i forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanene for havområdene. Regjeringen forsvarer sin fremgangsmåte med at havbunnen ikke er åpnet for utvinning av mineraler her og nå.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, mener åpningsprosessen for havbunnsmineraler bryter med all norsk forvaltningspraksis. Statssekretær Astrid Bergmål i Olje- og energidepartementet svarer på kritikken.
Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, mener åpningsprosessen for havbunnsmineraler bryter med all norsk forvaltningspraksis. Statssekretær Astrid Bergmål i Olje- og energidepartementet svarer på kritikken.Foto: Elin Eike Worren / WWF Verdens naturfond / Rune Kongsro / Justis- og beredskapsdepartementet / Mareano / Havforskningsinstituttet
Elisabeth Bergskaug

I 2024 legger regjeringen fram oppdaterte helhetlige forvaltningsplaner for alle de norske havområdene. Forvaltningsplanene skal legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av havet, og samtidig ta vare

Altinget logoKlima og Energi
Ønsker du å lese artikkelen?
Du får politiske nyheter og analyser om klima og energi samt tilgang til løpende debatt på feltet.
Les mer om priser og kjøpsbetingelser her
0:000:00