WWF saksøker staten om havbunnsmineraler: – Bryter loven

Tidligere i år varslet WWF søksmål om ikke staten snudde i spørsmålet om åpning for havbunnsmineraler. Nå har de gjort alvor av trusselen.

WWF med Karoline Andaur i spissen går til søksmål mot staten.
WWF med Karoline Andaur i spissen går til søksmål mot staten.Foto: Elin Eike Worren / WWF Verdens naturfond
0:000:00