WWF-sjefen ønsker en halv milliard mer i klimastøtte til kommunene

Klimasatsprogrammet har hittil gitt medfinansiering til over 2000 prosjekter. Nå ønsker WWF-sjefen både økning i revidert budsjett, og at budsjettposten blir permanent. 

Karoline Andaur sier at klimasatsordningen bør gjøres permanent i statsbudsjettet.
Karoline Andaur sier at klimasatsordningen bør gjøres permanent i statsbudsjettet.Foto: Elin Eike Worren / WWF Verdens naturfond
0:000:00