1. juni 202308:00 - 12:00
Sannhets- og forsoningskommisjonens sluttrapport

Stortingets presidentskap har avgitt innstilling til Stortinget om en kommisjon som skal granske fornorskingspolitikk og urett begått overfor samer, kvener og norskfinner.

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp og tidligere statsråd (KrF), Dagfinn Høybråten, er innstilt som leder.

Kommisjonens sluttrapport leveres 1. juni.

Omtalte personer

Dagfinn Høybråten

Generalsekretær, Kirkens Nødhjelp
cand. polit. i statsvitenskap og offentlig rett (Universitetet i Oslo, 1984)

E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00