22. september 2023
Høringsfrist: forslag til direktiv om rett til reparasjon av varer

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring Europakommisjonens forslag COM (2023) 155 til nytt direktiv om felles regler for å fremme reparasjon av varer og endring av forordning (EU) 2017/2394 og direktivene (EU) 2019/771 og (EU) 2020/1828.

Direktivforslaget gir regler om rett til reparasjon av visse varer som selges til forbrukere. Direktivet har som formål å styrke forbrukernes rettigheter samtidig som det skal bidra til et bærekraftig forbruk. Forslaget er en del av EU-kommisjonens målsetning om et grønt skifte, herunder Europas grønne giv (European Green Deal). Retten til reparasjon er foreløpig begrenset til ni produktkategorier som er nevnt i direktivets vedlegg II.


E-postPolitikk har aldri vært viktigere

Få GRATIS nyheter fra Norges første rendyrkede politiske redaksjon

0:000:00