6. mars 2024- 7. mars 2024
Energismarte bygg-konferansen 2024

Nelfo arrangerer den årlige konferansen Energismarte Bygg. Her deltar blant andre Anders Bjartnes, ansvarlig redaktør i Energi og Klima, forfatter og astrofysiker Erik Newth og Thomas Liland Vik, daglig leder i KE Automasjon og styreleder i IEE.

0:000:00